Česká Transplantační Společnost pacientům   

Program transplantace ledvin od žijících dárcůTransplantace ledvin od žijících dárců

Bulletin transplantace ledvin od žijících dárců

Nakladatelství: Medical Tribune CZ, s. r. o., e-mail: mt@medical-tribune.cz
Grafická úprava: Medical Tribune CZ, s. r. o. Medical Tribune CZ, s. r. o.
Tisk: Tiskárna Reproprint, s. r. o.
Vydávání tohoto bulletinu umožňuje firma Fujisawa / Astellas
Periodicita: příležitostně

2006; 1

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ
Vychází při příležitosti 1. československého transplantačního kongresu

Obsah

 • Štefan Vítko: Transplantace ledvin od žijících dárců – významná kapitola rozvoje české transplantologie
 • Ondřej Viklický, Štefan Vítko: Výsledky transplantací od žijících dárců v IKEM
 • Budeme následovat příkladu z Uppsaly?
 • Imunosuprese a dlouhodobé sledování nemocných s darovaným orgánem Transplantace ledvin od žijících dárců
 • Kateřina Bartošová: Dlouhodobé sledování dárců ledviny v IKEM
 • Eva Pokorná: Častěji darují ledvinu ženy – nejvíce matky synům a manželky manželům
 • Být nemocnému partnerem odborným i lidským

2004; 1

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ
První zkřížená transplantace ledvin – další mezník transplantace ledvin od živých dárců překročen

Obsah

 • První zkřížená transplantace ledvin – další mezník transplantace ledvin od živých dárců překročen
 • Konsensus stanovující předpoklady, podmínky a pravidla transplantací ledvin od živých dárců v České republice
 • Transplantace ledvin od nepříbuzných žijících dárců a zkřížené transplantace – samostatná kapitola transplantací ledvin od živých dárců
 • První zkřížená transplantace v České republice
 • Příloha Dárcovství a transplantace ledvin Evropa 2003

2003; 2

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ
Transplantace ledvin žijících dárců – tři roky úspěšného rozvíjení programu.

Obsah

 • Na okraj pracovního zasedání účastníků programu transplantací ledvin žijících dárců, Nový Dvůr u Týna nad Vltavou, 19. a 20. června 2003
 • Transplantace ledvin od žijících dárců – svět, Evropa, Česká republika

2003; 1

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ
Transplantace ledvin žijících dárců – dnes již nezbytná součást transplantační aktivity

Obsah

 • Rozhovor s MUDr. Drahomírou Fischlovou, primářkou HS Nemocnice Kladno
 • Eva Pokorná: Co si o transplantacích ledvin od žijících dárců myslí a co pro ně dělají nefrologické a transplantační sestry?
 • Je krásné, když váš životní partner považuje váš život za tak důležitý, že vám k jeho záchraně daruje část sebe sama

2002; 2

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ
Transplantace ledvin žijících dárců – Úspěch nebo výzva?

Obsah

 • Eva Pokorná: Transplantace ledvin žijících dárců - Úspěch nebo výzva?
 • Štefan Vítko: Současné kontroverze/nové a perspektivní ideje. Na okraj satelitního symposia konaného v rámci XIX. kongresu ITS Miami, 25. srpna 2002 (www.livekidney.com)
 • J. Froněk: Odběr ledviny od žijícího dárce
 • Nová koordinátorka programu transplantací ledvin žijících dárců

2002; 1

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ
Interaktivní konference v rámci Českého nefrologického kongresu s mezinárodní účastí Liberec, 20. června 2002

Obsah

 • Vyřeší transplantace ledvin od žijících dárců nedostatek orgánů k transplantacím?
 • Transplantace ledvin od žijících dárců – perspektiva i pro Českou republiku
 • Transplantace ledvin od žijících dárců (Revidovaná verze konsensu z 21. 6. 2001)
 • F. F. Duraj: Transplantace ledvin od žijících dárců – švédský model a příčiny jeho úspěchu
 • S. Sulková, F. Švára, M. Znojová, J. Bláha: Zásadní role nefrologa při transplantaci ledviny od žijícího dárce
 • J. Lácha: Transplantace ledviny od žijícího dárce v léčbě chronického selhání ledvin
 • J. Froněk, M. Adamec: Chirurgická technika odběru ledviny od žijícího dárce
 • Š.Vítko: Příčiny kontraindikací odběru ledvin od potenciálních žijících dárců v IKEM v období 2001–2002
 • KASUISTIKY
  • O. Viklický: Nemocná s izolovanou erytrocyturií: vhodná dárkyně ledviny k transplantaci?
  • J. Lácha: Třiasedmdesátiletý potenciální dárce ledviny s obezitou a hypertenzí
  • E. Pokorná: Pět potenciálních dárců neshodných v krevní skupině a Rh faktoruPředchozí kapitola
Transplantace ledviny
Index
Obsah
Další kapitola
Pobyt v nemocnici po transpantaci ledviny

Transplantační centra Informační zdroje Imunosupresivní léky Slovníček Poradna
Mapa webu Kontakty Partneři

Praha běží vstříc transplantacím
 

Program transplantace ledvin od žijících dárců

Eulod

RSS verze 1.0
RSS (verze 1.0)

 

Česká transplantační společnost

Stránky pro odborníky

Český Tým Transplantovaných

 
© 2007 Česká Transplantační Společnost Datum poslední aktualizace: 09. 03. 2015