Česká Transplantační Společnost pacientům   

Pacientské organizace a nadace

Alžběta , občanské sdružení

Organizace:

Vedoucí sdružení: ing. Elena Stanková

Kontakty:

Sídlo společnosti: Milheimova 707, 530 02 Pardubice

Představitelé:

Ing. Elena Stanková (předsedkyně), MUDr. Pavel Navrátil (místopředseda)
Telefon: 00420 724 740 657
E-mail: alzbetaos@tiscali.cz
Číslo účtu: GE Capital Bank 157 848 480/0600

Český Tým Transplantovaných, o.s.

Organizace:

Občanské sdružení Český Tým Transplantovaných, o.s. (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací, sjednocující pacienty po transplantaci, kteří se i po složité operaci věnují svému dřívějšímu koníčku, tj. sportu.

Kontakty:

Český Tým Transplantovaných, o.s., se sídlem IKEM, Vídeňská 9, 140 21 Praha 4.

Členové rady sdružení CTT:

Dunda Roman – předseda
Dřevíkovský Tomáš, ing. - místopředseda
Žitný Petr, Mgr. - jednatel

Činnost organizace:

 • CTT zastupuje Českou republiku ve světové federaci her transplantovaných (WTGF ), jejímž členem je od roku 1991
 • CTT zastupuje Českou republiku v evropské federaci (ETDSF) od jejího založení v roce 1999.
 • Čeští transplantovaní sportovci se pravidelně zúčastňují letních i zimních světových her a evropských her.

WWW: http://www.transplantace.eu/ctt.php?t=1

Nadace Karla Pavlíka , na podporu dárcovství a transplantací orgánů

Organizace:

Nadace Karla Pavlíka na podporu dárcovství a transplantací orgánů byla založena v roce 1992. Nese jméno prvního nemocného, kterému byla v bývalém Československu v roce 1966 úspěšně transplantována ledvina. Jejím hlavním posláním je zprostředkovávat nejširší veřejnosti informace o dárcovství orgánů pro transplantace a podporovat vzdělávání zdravotníků v tomto oboru.

Kontakty:

Nadace Karla Pavlíka, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
sekretariát: Bc. Marie Kolářová, telefon a fax: + 420 261 362 144, e-mail: nkp@ikem.cz

Představitelé společnosti:

Čestné předsednictvo: spisovatel Adolf Branald, lékař Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., dirigent Libor Pešek
Členové dozorčí Rady: Ing. Josef Pohl, Ing. Miroslav Míšek, Ing. Josef Krmenčík
Členové správní rady: MUDr. Štefan Vítko, CSc. , MUDr. Eva Pokorná, CSc., RNDr. Jan Herzmann, Ing. Ivan Vácha, Ing. Petr Hutla, Ing. Jaroslav Hába, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Mgr. Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová

Činnost organizace:

V průběhu uplynulých let uspořádala Nadace množství odborných lékařských sympozií a kongresů s problematikou transplantací, opakovaně provedla výzkumy veřejného mínění o názorech občanů na otázky posmrtného darování orgánů a na transplantace. Program odběrů orgánů od zemřelých dárců podporuje finančními prostředky určenými na pořízení lékařských přístrojů v dárcovských nemocnicích.

SK DaT , Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných

Při Nemocnici Na Homolce vznikl v roce 1995 Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných pacientů s celostátní působností. Organizuje letní a zimní Hry transplantovaných a dialyzovaných, zahraniční rekreace a pod jeho křídly se připravují i sportovci na mezinárodní a evropské hry transplantovaných.

WWW: http://www.skdat.cz/

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Organizace:

Společnost vznikla v roce 1989, aby hájila zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. V poslední době je určena i pro pacienty s transplantovanými játry.

Kontakty:

Prezident Společnosti: Lubomír Jelínek
Sídlo společnosti: Společnost DaT, Ohradní 1368, 140 00 Praha 4 Michle, telefon: 261 215 616, e-mail: prezidium@spoldat.cz

Činnost organizace:

 • pravidelné organizování rekondičních pobytů
 • sociální poradenství (formou placených sociálních pracovníků)
 • vydávání časopisu Stěžeň
 • vydávání příležitostných informačních tiskovin
 • provozování vlastních dialyzačních středisek
 • provozování vlastního rekondičního a rehabilitačního střediska Penzión Pastviny v Orlických horách.
 • pomoc při organizování Letních a Zimních her dialyzovaných a transplantovaných v ČR
 • Společnost dialyzovaných přitom poskytuje své služby nejen svým členům, ale všem dialyzovaným, jakož i lidem po transplantaci ledvin, jater a jiných orgánů.

WWW: http://www.znovu.cz/sdat/

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy , Pobočka pacientů po transplantaci jater.

Organizace:

 • součást Společnosti dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy
 • pobočka Brno se zaměřuje na transplantace jater
 • působí při CKTCH Brno, oddělení 14, Pekařská 53, 656 91 Brno

Kontakty:

ing. Karel Musil, Valouškova 10, 635 00 Brno
Telefon:: 605 297 881
e-mail: musilkp@quick.cz

WWW: http://www.znovu.cz/sdat/Předchozí kapitola
Informační zdroje
Index
Obsah
Další kapitola
Specifika onemocnění ledvin a transplantace ledviny u dětí

Transplantační centra Informační zdroje Imunosupresivní léky Slovníček Poradna
Mapa webu Kontakty Partneři

Praha běží vstříc transplantacím
 

Program transplantace ledvin od žijících dárců

Eulod

RSS verze 1.0
RSS (verze 1.0)

 

Česká transplantační společnost

Stránky pro odborníky

Český Tým Transplantovaných

 
© 2007 Česká Transplantační Společnost Datum poslední aktualizace: 09. 03. 2015