Česká Transplantační Společnost pacientům   

Imunosupresivní léky

S výjimkou identických jednovaječných dvojčat je každý transplantovaný orgán pro organizmus jakýmsi cizorodým materiálem, který obsahuje neznámé antigeny. Přirozená tendence všech živočichů je tento orgán z těla vyloučit. Jak bylo na začátku popsáno, tenké střevo představuje orgán s největším nakupením lymfatické tkáně a proto je transplantace tenkého střeva z imunologického hlediska velmi složitá. Aby nedocházelo k odmítnutí orgánu, a jeho ztrátě dostává pacient léky, které se nazývají imunosuprese. Jejich cílem je potlačit imunitní reakce vedoucí k odloučení orgánu. I když nové imunitní léky jsou vysoce účinné, rejekci na 100% zabránit nikdy nelze.

Pro dobré fungování transplantovaného orgánu je bezpodmínečně nutné dodržovat přesně předepsanou léčbu a nevynechávat žádnou dávku léků.

Pro dobré fungování transplantovaného orgánu je bezpodmínečně nutné dodržovat přesně předepsanou léčbu a nevynechávat žádnou dávku léků. Vstřebávání léků ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich může být i potrava případně požité tekutiny, dále to mohou být některé další léky, ale i nemoci a momentální změny zdravotního stavu.

Ošetřující lékař vás přesně poučí o způsobu dávkování léků a posoudí možné interakce s jinými léčivy. Pokud onemocníte a nejste v přímém kontaktu s transplantačním centrem, je nezbytné upozornit lékaře na léky, které trvale užíváte.

Vzhledem k snížené obranyschopnosti je nezbytná snaha o snížení rizik vzniku infekce. Základním návodem je dodržování hygienických zásad a vyvarování se styku s nemocnými osobami zejména v rizikovém období. Preventivní vakcinace např. proti viru chřipky jsou po dohodě s ošetřujícím lékařem namístě.

Imunosupresivní léky mohou přinášet i některé nežádoucí účinky, které mohou být pro pacienta nepříjemné. Je to například změna kvality kůže ve smyslu jejího ztenčení, zvýšené ochlupení až růst vousků u žen, akné apod. V žádném případě však nesmí dojít k přerušení léčby, která by mohla mít za následek rychlé odhojení a ztrátu transplantovaného orgánu. Při výskytu nežádoucích účinků se vždy poraďte o možnostech řešení s ošetřujícím lékařem. Některé z nich je potřeba přijmout a naučit se s nimi žít.

Imunosupresiva užívaná po transplantaci tenkého střeva

V databázi není žádné imunosupresivum užívané při transplantaci tenkého střeva.


  Předchozí kapitola
  Komplikace po transplantaci tenkého střeva
  Index
  Obsah
  Další kapitola
  Mapa transplantačních center

  Transplantační centra Informační zdroje Imunosupresivní léky Slovníček Poradna
  Mapa webu Kontakty Partneři

  Praha běží vstříc transplantacím
   

  Program transplantace ledvin od žijících dárců

  Eulod

  RSS verze 1.0
  RSS (verze 1.0)

   

  Česká transplantační společnost

  Stránky pro odborníky

  Český Tým Transplantovaných

   
  © 2007 Česká Transplantační Společnost Datum poslední aktualizace: 09. 03. 2015