Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ publikace: Brožura

Titul publikace: Otázky a odpovědi

Autoři: pacienti v čekací listině; tým Transplantcentra IKEM; tým Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, jejich rodinných příslušníků a přátel
Anotace publikace:
Každý, kdo stojí před vážným krokem ve svém životě – a už mu ho přinesl sám osud a čeká na roli příjemce, či se rozhodl sám a dobrovolně přijímá roli dárce – si klade mnoho otázek.
My jsme tyto upřímně lidské otázky posbírali do útlé knížky a na všechny co nejlépe odpověděli.
– ledviny;

– Program transplantace ledvin od žijících dárců
– 3
– ledviny;
– Transplantcentrum IKEM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.