BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCů

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCů

Typ publikace: Bulletin Transplantace ledvin od žijících dárců

Titul publikace: BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCů

Anotace publikace:

Obsah

 • Vyřeší transplantace ledvin od žijících dárců nedostatek orgánů k transplantacím?
 • Transplantace ledvin od žijících dárců – perspektiva i pro českou republiku
 • Transplantace ledvin od žijících dárců (Revidovaná verze konsensu z 21. 6. 2001)
 • F. F. Duraj: Transplantace ledvin od žijících dárců – švédský model a příčiny jeho úspěchu
 • S. Sulková, F. Švára, M. Znojová, J. Bláha: Zásadní role nefrologa při transplantaci ledviny od žijícího dárce
 • J. Lácha: Transplantace ledviny od žijícího dárce v léčbě chronického selhání ledvin
 • J. Froněk, M. Adamec: Chirurgická technika odběru ledviny od žijícího dárce
 • Š.Vítko: Příčiny kontraindikací odběru ledvin od potenciálních žijících dárců v IKEM v období 2001–2002
 • KASUISTIKY
  • O. Viklický: Nemocná s izolovanou erytrocyturií: vhodná dárkyně ledviny k transplantaci?
  • J. Lácha: Třiasedmdesátiletý potenciální dárce ledviny s obezitou a hypertenzí
  • E. Pokorná: Pět potenciálních dárců neshodných v krevní skupině a Rh faktoru

– ledviny;

– Interaktivní konference v rámci českého nefrologického kongresu s mezinárodní účastí Liberec, 20. června 2002
– 2002_01
– ledviny;
– Medical Tribune

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.