BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCů

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCů

Typ publikace: Bulletin Transplantace ledvin od žijících dárců

Titul publikace: BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCů

Anotace publikace:

Obsah

  • Štefan Vítko: Transplantace ledvin od žijících dárců – významná kapitola rozvoje české transplantologie
  • Ondřej Viklický, Štefan Vítko: Výsledky transplantací od žijících dárců v IKEM
  • Budeme následovat příkladu z Uppsaly?
  • Imunosuprese a dlouhodobé sledování nemocných s darovaným orgánem Transplantace ledvin od žijících dárců
  • Kateřina Bartošová: Dlouhodobé sledování dárců ledviny v IKEM
  • Eva Pokorná: častěji darují ledvinu ženy – nejvíce matky synům a manželky manželům
  • Být nemocnému partnerem odborným i lidským

– ledviny;

– Vychází při příležitosti 1. československého transplantačního kongresu
– 2006_01
– ledviny;
– Medical Tribune

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.