Játra

Játra

Zeptali jste se nás:

Môj manžel /38 rokov/ má pokročilú pečeňovú cirhózu kryptogénnej genézy,metab.aktívna Child/Pugh B/C. Diagnózu mu stanovili pred dvoma rokmi a pred 6 mesiacmi bol zaradený do transplantačného programu. Pred týždňom počas hospitalizácie nastala uňho encefalopatia a o nieko?ko hodín upadol do hepatálnej kómy, z ktorej sa po 16 hodinách prebral. Pod?a vyjadrenia lekárov je vo ve?mi vážnom, život ohrozujúcom stave a mal by byť v čo najkratšom čase transplantovaný. Nako?ko sa na Slovensku netransplantuje, jeho lekári sa ho snažia dostať na čakaciu listini v IKEM Praha. Pod?a Vás má vôbec šancu byť včas transplantovaný a vzh?adom na jeho vážny stav môže operáciu prežiť a zotaviť sa ?

Odpověď:

Případ Vašeho manžela dobře znám, neboť pan profesor Hrušovský se obrátil s transplantací i na naše brněnské pracoviště. Problémem transplantace u nás je, že máme obrovský nedostatek vhodných dárcovských orgánů a velký počet pacientů na tzv. listině čekatelů. Proto se prodlužuje čekací doba a začínají naši pacienti umírat, aniž se dočkají transplantace. Nevím, do jaké míry Vám bude moci pomoct IKEM Praha.

Na dotaz odpovídal:

MUDr.Pavel Studeník, Vedoucí lékař transplantačního oddělení, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie BRNO

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.