Ledviny

Ledviny

Zeptali jste se nás:

Je člověk, který prodělal nebo má žloutenku typu C, vhodný pro transplantaci, nebo již není možnost zařadit tuto osobu zpět do transplantačního programu?

Odpověď:

Žloutenka typu C není absolutní kontraindikací k transplantaci. Obecně platí, že imunosupresivní léčba její průběh zhoršuje. Proto jsou výsledky pacientů po transplantaci se žloutenkou typu C horší než bez ní. Rozdíly se však projevují až po dlouhé době (okolo 10 let). Konkrétně mají tito pacienti častěji jaterní cirhózu a infekční komplikace. Proto se po 10 letech začne projevovat větší riziko úmrtí než bez žloutenky. Nicméně pokud se porovnají pacienti se žloutenkou typu C, kteří by byli jinak vhodní na transplantaci a transplantováni nejsou, s pacienty, kteří transplantaci podstoupí, daří se lépe těm transplantovaným. Vše ale platí za předpokladu, že poškození jater žloutenkou není pokročilé. Proto musí být provedena jaterní biopsie před transplantací k vyloučení cirhózy či pokročilých vazivových změn játrech. Pokud se podaří žloutenku na dialýze potlačit interferonem a virus v krvi již není (pouze z protilátek budou trvale vycházet výsledky potvrzující prodělanou žloutenku), jsou výsledky ještě lepší s poměrně malým rizikem nové aktivace žloutenky po transplantaci. U každého vhodného pacienta na dialýze by proto pokus o léčbu měl proběhnout. často je však virus odolný a interferon ho nepotlačí. Pak o vhodnosti transplantace rozhoduje nález v jaterní biopsii, jak zmiňuji výše. Ve vzácných případech (které se ale před transplantaci nedají odhadnout) může dojít v krátké době po transplantaci k prudkého zhoršení žloutenky a jaterních funkcí. Léčba je velmi obtížná. I pokud je úspěšná, dojde obvykle ke ztrátě funkce štěpu a návratu na dialýzu. Nemocný by měl o těchto rizicích vědět.

Na dotaz odpovídal:

MUDr. Tomáš Reischig, I. interní klinika FN Plzeň

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.