Plíce

Plíce

Zeptali jste se nás:

je nutné po transplantaci ukončit doma chov zvířat (pes, křeček, plaz) – všechna zvířata jsou pravidelně kontrolována veterinářem, dodržování zvýšené hygieny při kontaktu s nimi je samozřejmostí.

Odpověď:

Vzhledem k zvýšenému riziku infekce se žádná domácí zvířata pacientům po transplantaci nedoporučují. Riziko po transplantaci plic je ze všech orgánových transplantací největší, protože plíce jsou dýchacími cestami ve stálém kontaktu se zevním prostředím. Někteří lidé však potřebují ke kvalitě života vztah a emociální podporu, kterou jim chované zvíře poskytuje. Akvarijní rybičky představují nejmenší riziko infekce, ačkoli i ryby nesou často na svém těle množství parazitů. Pokud chováte rybičky neberte je do rukou a nikdy sami nečistěte akvárium a nevyměňujte vodu. To nechte dělat vždy někoho jiného. Další relativně méně rizikovou skupinou zvířat jsou plazi nebo drobní hlodavci jako křečci, myši nebo králíci i ti však mohou přenášet bakterie působící infekce zažívacího traktu. U psů jsou vhodnější krátkosrstá plemena, která lze lépe udržet v čistotě. Psi musí být pravidelně vyšetřeni veterinářem jsou-li zdrávi a 4x do roka přeléčeni proti červům. Kočky se u transplantovaných nedoporučují vzhledem k riziku onemocnění toxoplasmosou. Nedoporučují se ani ptáci chovaní v klecích, kteří představují nebezpečí nákazy celou řadou bakteriálních, virových a plísňových onemocnění. Máte-li, při vědomí všech rizik, domácí zvíře, nesmíte se dostat do kontaktu s jeho výkaly. Nejlepší je pokud vynášení výkalů a uklízení klecí po zvířatech provádí někdo jiný. Pokud nikdo takový není, používejte vždy gumové rukavice a roušku přes obličej. Zvířata nesmí pobývat ve Vaší ložnici. Nádobí a náčiní na krmení zvířete udržujte v čistotě a mějte je odděleně od Vašeho nádobí a potravin. Nedovolte aby zvíře lízalo Vaše ruce nebo obličej. Pokud k tomu dojede, pečlivě se umyjte mýdlem.

Na dotaz odpovídal:

Doc. MUDr. Robert Lischke, PhD

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.