Srdce

Srdce

Zeptali jste se nás:

Jaké jsou (pokud tedy jsou..) možnosti léčby vaskulopatie štěpu. Jsem 1 rok po transplantaci srdce a při vyšetření na ICUS mi byla zjištěna počínající koronární nemoc štěpu (pravděpodobně imunologického původu). Cholesterol, triacylglyceroly i glukóza v normě.

Odpověď:

Vyšetření intravaskulárním ultrazvukem je velmi podrobné, takže jsou patrné i změny, které by při klasickém vyšetření pod rengenem při koronarografii nebyly patrné. Vaskulopatie, jak ji pisatel nazývá nebo koronární nemoc štěpu obecně je složitým problémem po transpantaci orgánů (srdce) a podílí se na ní mnoho různých příčin. Co může pacient dělat, nejlépe je se snažit dodržovat přiměřený životní styl, pokud může rekreačně sportovat, hlídat si váhu, nekouřit. To, že nemá cukrovku a hodnoty cholesterolu jsou v mezích normy je příznivé. Vhodné je preventivně užívat léky snižující hladinu cholesterolu, tzv.statiny (obvykle Lescol), které částečně ochraňují stěny cév, aby se zde cholesterol neukládal.

Na dotaz odpovídal:

MUDr. Lenka Hošková, Transplant centrum IKEM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.