sirolimus

sirolimus

sirolimus

Název léčiva

Rapamune

Kategorie

ledviny;játra;srdce;

Mechanismus účinku

Sirolimus blokuje aktivaci T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby zaútočily na váš nový orgán. Obvykle se užívá v kombinaci s kortikosteroidy i dalšími imunosupresivy.

Podávání

U dospělých se jako počáteční dávka obvykle podá 6 mg Rapamunu v době transplantace ledviny. Pak budete užívat 2 mg Rapamunu každý den, pokud lékař nenařídí jinak. Dávka Rapamunu vám bude upravena podle jeho hladiny v krvi. Proto bude váš lékař provádět krevní testy, aby mohl koncentrace Rapamunu stanovit. V případě, že užíváte také cyklosporin, musíte oba léky užívat s odstupem přibližně 4 hodin.

Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Rapamune vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Protože se Rapamune užívá v kombinaci s jinými léky, pozorované vedlejší účinky nemohou být vždy s úplnou jistotou přisuzovány právě jemu. Jestliže se Rapamune užívá současně s léky zvanými inhibitory kalcineurinu (cyklosporin nebo takrolimus), může se zvýšit riziko poškození ledvin se sníženým počtem krevních destiček a červených krvinek s vyrážkou nebo bez ní (trombocytopenická purpura/ hemolyticko-uremický syndrom).

Dodatečné informace

Informace o užití sirolimu po

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.