tacrolimus

tacrolimus

tacrolimus

Název léčiva

Prograf

Kategorie

ledviny;játra;srdce;

Mechanismus účinku

Mechanismem účinku se tacrolimus podobá cyklosporinu, je však mnohem účinnější a podává se proto v mnohem nižších dávkách.

Podávání

Stejně jako cyklosporin se i tacrolimus dávkuje na základě měření koncentrací léku v krvi a to 12 hodin po podání (těsně před další dávkou léku).

Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Prograf nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jedná se především o zhoršení funkce ledvin, bolesti hlavy a třes. S léčbou je spojeno riziko vzniku cukrovky a zvyšování krevního tlaku. Mezi časté nežádoucí účinky patří pokles počtu krevních bunek (krevních destiček, červených nebo bílých krvinek), zvýšení počtu bílých krvinek, změny v červeném krevním obraze; nespavost, třes a bolest hlavy.

Dodatečné informace

Informace o užití tacrolimu po

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.