Srdce » Imunosupresivní léky

Imunosupresivní léky

Rozlišují se následující druhy léků:

léky užívané k udržovací léčbě

 • tacrolimus nebo cyklosporin
 • mykofenolát mofetil (azathioprin)
 • kortikosteroidy
 • sirolimus

léky sloužící k indukční léčbě

 • daclizumab
 • basiliximab

léky podávané k léčbě rejekce

 • kortikosteroidy ve vysokých dávkách
 • antilymfocytární imunoglobulin (ALG)
 • antithymocytární imunoglobulin (ATG)
 • muromonab-CD3

Imunosuprese

Váš organismus vnímá nové srdce jako cizí a pokusí se ho napadnout podobně jako napadá bakterie, které se dostanou do těla. Imunosupresivní léky brání oslabením odpovědi Vašeho imunitního systému proti „vetřelci“ tomu, aby tělo odmítlo srdce. Imunosuprese však může způsobit, že se stanete vnímavějšími k infekcím. Je proto třeba najít rovnováhu mezi dvěma rozpornými potřebami: potřebou zabránit odmítnutí (rejekci) srdce a potřebou dostatečné obranyschopnosti proti infekcím. Potřeba imunosupresivních léků, které jsou nutné k udržení zdravého transplantovaného orgánu, naštěstí klesá po prvních měsících po transplantaci. Určitá imunosuprese je vždy potřebná i po mnoha letech po transplantaci.

Bez svolení lékaře nikdy nesmíte přestat léky užívat ani měnit jejich dávkování.

Všechny imunosupresivní léky, které jsou v současné době používány, mohou vyvolat vedlejší účinky. Kombinací imunosupresiv docílíme snížení nežádoucích účinků jednotlivých léků při zachování jejich optimálního působení. V důsledku toho Vaše léčba bude složena z více druhů léků.

DŮLEŽITÉ!

 • dodržujte vždy pečlivě pokyny svého lékaře
 • imunosupresivní léky musíte užívat, jinak můžete přijít o své nové srdce
 • Vaše léčba je speciálně upravena podle Vašich potřeb
 • nikdy neměňte sami dávku léků ani je nepřestaňte užívat

Některé imunosupresivní léky budete muset užívat celoživotně (tzv. udržovací léčba), zatímco jiné se užívají jen krátce k léčbě rejekční epizody.

Imunosupresiva užívaná po transplantaci srdce

 


Předchozí kapitola
Komplikace po transplantaci srdce
Index
Obsah
Další kapitola
Mapa transplantačních center