15. dubna 2010 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva Pokorná CSc., prezidentka české transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Hovořilo se o životě pacientů s transplantovaným orgánem.

Odkaz vede na externí internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

4. března 2010 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva Pokorná CSc., prezidentka české transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Hovořilo se o organizaci transplantačního programu.

Odkaz vede na externí internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

5. února 2010 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva
Pokorná CSc., prezidentka české transplantační společnosti a vedoucí lékařka
Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM a MUDr. Ivana Brůžková,
koordinátorka pro transplantace ze žijígích dárců, Oddělení odběru orgánů
Transplantcentra IKEM. S moderátorkou Zuzanou Burešovou hovořily o transplantaci
orgánů od žijících dárců.

Odkaz vede na externí internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

Jaterní biopsie je odběr minimálního množství jaterní tkáně k mikroskopickému vyšetření. Tento odběr se provádí pomocí speciální jehly, buï necíleně z pravého jaterního laloku, nebo cíleně pod kontrolou ultrazvukem.ČTĚTE VÍCE

7. ledna 2010 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva Pokorná CSc., prezidentka české transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Hovořilo se o orgánové transplantaci.

Odkaz vede na externí internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

5. listopadu 2009 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva Pokorná CSc., prezidentka české transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Hovořilo se o orgánové transplantaci.

Odkaz vede na externí internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

30. listopadu 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc.
MUDr. Ivan Málek, CSc., vedoucí Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie
IKEM. Hovořilo se o transpantaci srdce.

Odkaz vede na externí
internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

12. srpna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc.
MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta nefrologického oddělení pražského IKEM.
Hovořilo se transplantacích ledvin.

Odkaz vede na externí
internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE