5. listopadu 2009 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva Pokorná CSc., prezidentka české transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Hovořilo se o orgánové transplantaci.

Odkaz vede na externí internetové stránky, čTS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ČTĚTE VÍCE

Organizace:

Nadace Karla Pavlíka na podporu dárcovství a transplantací orgánů byla založena v roce 1992. Nese jméno prvního nemocného, kterému byla v bývalém československu v roce 1966 úspěšně transplantována ledvina. Jejím hlavním posláním je zprostředkovávat nejširší veřejnosti informace o dárcovství orgánů pro transplantace a podporovat vzdělávání zdravotníků v tomto oboru.

Kontakty:

Nadace Karla Pavlíka, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
sekretariát: Bc. Marie Kolářová, telefon a fax: + 420 261 362 144, e-mail: nkp@ikem.cz

Představitelé společnosti:

čestné předsednictvo: spisovatel Adolf Branald, lékař Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., dirigent Libor Pešek
členové dozorčí Rady: Ing. Josef Pohl, Ing. Miroslav Míšek, Ing. Josef Krmenčík
členové správní rady: MUDr. Štefan Vítko, CSc. , MUDr. Eva Pokorná, CSc., RNDr. Jan Herzmann, Ing. Ivan Vácha, Ing. Petr Hutla, Ing. Jaroslav Hába, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Mgr. Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová

činnost organizace:

V průběhu uplynulých let uspořádala Nadace množství odborných lékařských sympozií a kongresů s problematikou transplantací, opakovaně provedla výzkumy veřejného mínění o názorech občanů na otázky posmrtného darování orgánů a na transplantace. Program odběrů orgánů od zemřelých dárců podporuje finančními prostředky určenými na pořízení lékařských přístrojů v dárcovských nemocnicích.ČTĚTE VÍCE

Organizace:

Vedoucí sdružení: ing. Elena Stanková

Kontakty:

Sídlo společnosti: Milheimova 707, 530 02 Pardubice

Představitelé:

Ing. Elena Stanková (předsedkyně), MUDr. Pavel Navrátil (místopředseda)
Telefon: 00420 724 740 657
E-mail: alzbetaos@tiscali.cz
číslo účtu: GE Capital Bank 157 848 480/0600ČTĚTE VÍCE

WTGF, t.j. World Transplant Games Federation je celosvětová organizace, spojující transplantované pacienty, kteří se po transplantaci ledviny, srdce, jater, plic, pankreatu nebo kostní dřeně nechtějí vzdát sportu a závodí na mezinárodní úrovni. Federace byla založena ve Velké Británii v roce 1987 a v současnosti sdružuje sportovce z více než 60 států celého světa. česká republika je jejím řádným členem od roku 1993. Světové (letní) hry se konají každé dva roky na jiném kontinentě, v meziroce se konají evropské hry (www.etdsf.org) a zimní světové hry. Závodí se ve věkových kategoriích od dětí (5 let) až po super-veterány nad 60 let.
Disciplíny jsou stejné jako na olympijských hrách s výjimkou silových a kontaktních sportů (t.j. nekoná se zápas, vzpírání, basketbal, maraton je zkrácen) a jsou vždy dozorovány rozhodčími s mezinárodní akreditací. Podle destinací se naopak koná třeba jachting (Vancouver, Sydney), golf, bowling, curling, atd.
Detailní informace k dispozici na adrese: tdrevikovsky@volny.cz
Stránka je v angličtině.ČTĚTE VÍCE

Při Nemocnici Na Homolce vznikl v roce 1995 Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných pacientů s celostátní působností. Organizuje letní a zimní Hry transplantovaných a dialyzovaných, zahraniční rekreace a pod jeho křídly se připravují i sportovci na mezinárodní a evropské hry transplantovaných.

ČTĚTE VÍCE

Organizace:

Občanské sdružení český Tým Transplantovaných, o.s. (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací, sjednocující pacienty po transplantaci, kteří se i po složité operaci věnují svému dřívějšímu koníčku, tj. sportu.

Kontakty:

český Tým Transplantovaných, o.s., se sídlem IKEM, Vídeňská 9, 140 21 Praha 4.

členové rady sdružení CTT:

Dunda Roman – předseda
Dřevíkovský Tomáš, ing. – místopředseda
Žitný Petr, Mgr. – jednatel

činnost organizace:

  • CTT zastupuje českou republiku ve světové federaci her transplantovaných (WTGF ), jejímž členem je od roku 1991
  • CTT zastupuje českou republiku v evropské federaci (ETDSF) od jejího založení v roce 1999.
  • čeští transplantovaní sportovci se pravidelně zúčastňují letních i zimních světových her a evropských her.

ČTĚTE VÍCE

Švédská lékařka Ingela Fehrmanová – Ekholmová darovala svoji ledvinu nemocnému manželovi. Své jedinečné zkušenosti a zážitky popsala v knize Opravdový dar. Do češtiny přeložená kniha je vynikající příležitostí dozvědět se víc o transplantaci ledvin od žijících dárců.ČTĚTE VÍCE

Kdo stránky provozuje: Koalice pro zdraví je obecně prospěšná společnost, která nabízí neutrální platformu pro dialog mezi jednotlivými skupinami pacientů, ale také směrem k těm, kteří zdravotní péči poskytují, organizují a financují.
Komu jsou stránky určeny: všem účastníkům zdravotní péče
Jazyk: česky
Z obsahu stránek:

  • Seznam pacientských organizací podle diagnózy

ČTĚTE VÍCE

Dostáváte do ruky brožurku, kterou připravil kolektiv pracovníků dětského střediska, které se stará o děti s onemocněním ledvin a močových cest, včetně těch s významnou chronickou poruchou funkce.

Rodiny dětí s významnou chronickou poruchou funkce ledvin nebo dokonce už se selháním jejich funkcí by měly být podrobněji seznámeny s principy péče o takto nemocné. Tyto informace jsou užitečné i pro samotné pacienty, zejména starší děti a mladistvé. Jsou ale cenné také pro širší rodinu nemocného, pro pedagogy a vůbec pro všechny, kdo se o nemocného přímo starají a podílejí se na jeho výchově.

ČTĚTE VÍCE