Kdo stránky provozuje: Koordinační středisko transplantací je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zdravotnictví dne 7.7.2003, podle ustanovení § 25 Transplantačního zákona“. KST je v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví.
Komu jsou stránky určeny: odborné i laické veřejnosti
česky
Z obsahu stránek

 • informace o transplantacích orgánů
 • transplantační statistiky
 • otázky a odpovědi
 • zákony a vyhlášky

ČTĚTE VÍCE

Každý, kdo stojí před vážným krokem ve svém životě – a už mu ho přinesl sám osud a čeká na roli příjemce, či se rozhodl sám a dobrovolně přijímá roli dárce – si klade mnoho otázek.
My jsme tyto upřímně lidské otázky posbírali do útlé knížky a na všechny co nejlépe odpověděli.ČTĚTE VÍCE

Obsah

 • První zkřížená transplantace ledvin – další mezník transplantace ledvin od živých dárců překročen
 • Konsensus stanovující předpoklady, podmínky a pravidla transplantací
  ledvin od živých dárců v české republice

 • Transplantace ledvin od nepříbuzných žijících dárců a zkřížené transplantace – samostatná kapitola transplantací ledvin od živých dárců
 • První zkřížená transplantace v české republice

 • Příloha Dárcovství a transplantace ledvin Evropa 2003

ČTĚTE VÍCE

Obsah

 • Rozhovor s MUDr. Drahomírou Fischlovou, primářkou HS Nemocnice Kladno
 • Eva Pokorná: Co si o transplantacích ledvin od žijících dárců myslí a co pro ně dělají nefrologické a transplantační sestry?
 • Je krásné, když váš životní partner považuje váš život za tak
  důležitý, že vám k jeho záchraně daruje část sebe sama

ČTĚTE VÍCE

Obsah

 • Eva Pokorná: Transplantace ledvin žijících dárců – Úspěch nebo výzva?
 • Štefan Vítko: Současné kontroverze/nové a perspektivní ideje. Na okraj satelitního symposia konaného v rámci XIX. kongresu ITS Miami, 25. srpna 2002 (www.livekidney.com)
 • J. Froněk: Odběr ledviny od žijícího dárce
 • Nová koordinátorka programu transplantací ledvin žijících dárců

ČTĚTE VÍCE

Obsah

 • Vyřeší transplantace ledvin od žijících dárců nedostatek orgánů k transplantacím?
 • Transplantace ledvin od žijících dárců – perspektiva i pro českou republiku
 • Transplantace ledvin od žijících dárců (Revidovaná verze konsensu z 21. 6. 2001)
 • F. F. Duraj: Transplantace ledvin od žijících dárců – švédský model a příčiny jeho úspěchu
 • S. Sulková, F. Švára, M. Znojová, J. Bláha: Zásadní role nefrologa při transplantaci ledviny od žijícího dárce
 • J. Lácha: Transplantace ledviny od žijícího dárce v léčbě chronického selhání ledvin
 • J. Froněk, M. Adamec: Chirurgická technika odběru ledviny od žijícího dárce
 • Š.Vítko: Příčiny kontraindikací odběru ledvin od potenciálních žijících dárců v IKEM v období 2001–2002
 • KASUISTIKY
  • O. Viklický: Nemocná s izolovanou erytrocyturií: vhodná dárkyně ledviny k transplantaci?
  • J. Lácha: Třiasedmdesátiletý potenciální dárce ledviny s obezitou a hypertenzí
  • E. Pokorná: Pět potenciálních dárců neshodných v krevní skupině a Rh faktoru

ČTĚTE VÍCE

Obsah

 • Štefan Vítko: Transplantace ledvin od žijících dárců – významná kapitola rozvoje české transplantologie
 • Ondřej Viklický, Štefan Vítko: Výsledky transplantací od žijících dárců v IKEM
 • Budeme následovat příkladu z Uppsaly?
 • Imunosuprese a dlouhodobé sledování nemocných s darovaným orgánem Transplantace ledvin od žijících dárců
 • Kateřina Bartošová: Dlouhodobé sledování dárců ledviny v IKEM
 • Eva Pokorná: častěji darují ledvinu ženy – nejvíce matky synům a manželky manželům
 • Být nemocnému partnerem odborným i lidským

ČTĚTE VÍCE

Organizace:

Společnost vznikla v roce 1989, aby hájila zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. V poslední době je určena i pro pacienty s transplantovanými játry.

Kontakty:

Prezident Společnosti: Lubomír Jelínek
Sídlo společnosti: Společnost DaT, Ohradní 1368, 140 00 Praha 4 Michle, telefon: 261 215 616, e-mail: prezidium@spoldat.cz

činnost organizace:

 • pravidelné organizování rekondičních pobytů
 • sociální poradenství (formou placených sociálních pracovníků)
 • vydávání časopisu Stěžeň
 • vydávání příležitostných informačních tiskovin
 • provozování vlastních dialyzačních středisek
 • provozování vlastního rekondičního a rehabilitačního střediska Penzión Pastviny v Orlických horách.
 • pomoc při organizování Letních a Zimních her dialyzovaných a transplantovaných v čR
 • Společnost dialyzovaných přitom poskytuje své služby nejen svým členům, ale všem dialyzovaným, jakož i lidem po transplantaci ledvin, jater a jiných orgánů.

ČTĚTE VÍCE