Česká Transplantační Společnost pacientům   

Úvod k transplantaci jater

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
Ilustrace: Jan Volf

(Kapitola transplantace jater čerpá částečně z příručky pro pacienty Trunečka, P.: Co je třeba vědět o transplantaci jater. Plzeň 2006. Celý text příručky v pdf najdete v databázi informačních zdrojů)

První transplantace jater

slunce

První transplantace jater u člověka byla provedena v roce 1963. Od 80. let 20. století se stala běžnou léčebnou metodou. Pro pacienty v České republice je dostupná od poloviny 90. let minulého století.

Transplantace jater je komplexní léčebná metoda určená především pro nemocné s jaterním selháním. Pacientům s jinak nevyléčitelným a většinou smrtelným onemocněním jater přináší naději na dlouhodobé a kvalitní přežití.
Základem transplantace jater je složitý chirurgický zákrok. Na operaci navazuje specializovaná pooperační péče, postupná rehabilitace a návrat do běžného života. K zachování funkce transplantovaných jater je nezbytná celoživotní léčba, jejímž základem je podávání léků bránících odhojení přenesených jater.

Ačkoliv počátky transplantací orgánů byly spojeny s nejistým výsledkem, v současnosti jsou vyhlídky nemocných po transplantaci jater velmi dobré. Rok po operaci přežívá přibližně 90 % příjemců, více než 2/3 nemocných přežívá po operaci 10 let i déle.

Játra a jejich selhávání

Játra jsou uložena v pravé horní části dutiny břišní. Jejich hlavní funkcí je přeměna živin. Výživné látky z potravy, které se vstřebávají ve střevě, jsou krví přiváděny do jater. Tam probíhá jejich úprava. Část těchto látek se v játrech ukládá do zásoby. V játrech také probíhá výroba některých bílkovin nezbytných k výstavbě těla a rovněž se zde tvoří bílkoviny potřebné ke srážení krve. V játrech se tvoří žluč. Některé součásti žluči jsou důležité pro správnou činnost trávicího ústrojí, jiné se vylučují žlučí do střeva jako látky odpadní a odcházejí z těla stolicí. Žlučí jsou též odstraňovány z těla různé cizorodé látky, které nemohou být vyloučeny ledvinami, např. některé léky.

Pokročilá jaterní onemocnění jsou často spojena se selháváním funkce jater.

Poruchy jaterních funkcí se projevují:

  • Slabostí
  • Žlutým zbarvením očí a kůže (žloutenkou)
  • Světlou stolicí a tmavou močí
  • Může se objevit zvýšená krvácivost a zvětšování objemu břicha volnou tekutinou v dutině břišní (ascites)
  • Objevují se poruchy paměti a myšlení (zmatenost).
  • V pokročilých fázích jaterního selhání může nemocný upadnout do bezvědomí
  • Vážnou komplikací je krvácení z jícnových varixů.

Neléčená pokročilá jaterní onemocnění končí smrtí, protože bez fungujících jater nemůže člověk žít ani několik dní.


Předchozí kapitola
Index
Index
Obsah
Další kapitola
Transplantační tým

Transplantační centra Informační zdroje Imunosupresivní léky Slovníček Poradna
Mapa webu Kontakty Partneři

Praha běží vstříc transplantacím
 

Program transplantace ledvin od žijících dárců

Eulod

RSS verze 1.0
RSS (verze 1.0)

 

Česká transplantační společnost

Stránky pro odborníky

Český Tým Transplantovaných

 
© 2007 Česká Transplantační Společnost Datum poslední aktualizace: 09. 03. 2015