Srdce » Úvod k transplantaci srdce

Úvod k transplantaci srdce

(Kapitola transplantace srdce čerpá částečně z příručky pro pacienty B. M. Meiser, B. Reichar, Helena Bedáňová:. ŽIVOT POKRAČUJE!. Praha, 2007. Celý text příručky v pdf najdete v databázi informačních zdrojů)

srdce

Vaše srdce nefunguje řádně a lékaři vám sdělili, že k další léčbě Vašeho onemocnění je potřebná transplantace srdce. Mnoho pacientů doufá v šanci transplantace a těší se na ni, ale je přirozené, že tato naděje se mísí s obavami. Transplantace je však v současnosti nejlepším způsobem nápravy zdravotního stavu u pacientů s konečným stadiem selhání srdce. Každý den v týdnu, na c

elém světě, umožní transplantace srdce stovkám vážně nemocných lidí mít šanci slušného a aktivního života.

Srdce a onemocnění srdce

Krev obíhá tělem a sbírá oxid uhličitý z tělesných tkání.

Srdce je uloženo uprostřed hrudníku za hrudní kostí, mezi plícemi. Srdce dospělého člověka je sval s dutinami. Je velké jako pěst a váží kolem 300 g. V klidu se u zdravých lidí stahuje bez přestávky s frekvencí asi 70× za minutu.

Srdce

Srdce je rozděleno na pravou a levou stranu pomocí stěny, zvané přepážka. Každá strana srdce má dva oddíly. Horní oddíl se nazývá předsíň, dolní oddíl je komora. Oddíly na každé straně jsou spojeny chlopněmi, mitrální chlopeň je na levé straně, trojcípá chlopeň na pravé straně srdce. Dvě rozdílné strany srdce jsou nezbytné vzhledem k tomu, že krevní oběh je rozdělen na dvě části. Pokud si jako pomyslný startovací bod zvolíme levou předsíň, pak krev z tohoto srdečního oddílu teče do levé komory přes mitrální chlopeň. Při stahu levé komory se otevírá aortální chlopeň a krev se dostává do aorty, která ji roznáší do celého těla, včetně samotného srdce. Srdce dostává krev a kyslík věnčitými (koronárními) tepnami, které začínají těsně nad aortální chlopní.

oběh

Krev obíhá tělem a sbírá oxid uhličitý z tělesných tkání a vrací se žílami a dále horní a dolní dutou žílou zpět do pravé části srdce. Krev se dostává do pravé předsíně, otvírá se trojcípá chlopeň a krev vtéká do pravé komory. Komora se plní krví, stahuje se, otvírá se plicní chlopeň a krev opouští srdce plicní tepnou. Tato tepna se dělí na dvě větve pro levou a pravou plíci. V plicích krev teče kolem plicních sklípků, kde se sytí kyslíkem a odevzdává oxid uhličitý. Nakonec plicní žíly přivádějí krev zpět do levé předsíně a celý cyklus se opakuje.

Onemocnění srdce

Existuje řada chorob srdce, kterými můžete onemocnět. U ischemické choroby srdeční dochází k zúžení až ucpání cév, srdce pak nemá dostatek kyslíku a může být nezvratně poškozeno. U onemocnění srdečního svalu, tzv. dilatační kardiomyopatie, dochází k oslabení srdečního svalu.

Tyto dvě indikace jsou nejčastějšími důvody (více než 90 %) transplantací srdce. Tyto choroby mohou být důsledkem nadměrné konzumace alkoholu, vysokého krevního tlaku, kouření, vedlejších účinků některých léků, hyperlipidemie (zvýšené hodnoty krevních tuků), infekcí nebo jsou důsledkem dědičné náchylnosti. Dalšími indikacemi pro transplantaci srdce je dlouhodobá valvulární dysfunkce (porucha funkce chlopní) s následným zvětšením srdce nebo vrozená srdeční vada, kterou nelze vyléčit běžným chirurgickým výkonem. Všechny tyto stavy vedou k srdečnímu selhání.

Příznaky srdečního onemocnění:

Existuje řada příznaků srdečního selhání, které však zdaleka nemusí být přítomny všechny. Mezi nejčastější patří:

  • dušnost
  • únavnost, slabost, apatie
  • bolest na hrudníku
  • zadržování vody v těle (např. otoky nohou)

Dojde-li ke konečnému stadiu srdečního selhání, které už nelze léčit léky nebo operací, pak jedinou život zachraňující volbou je odstranění nemocného srdce a transplantace zdravého srdce na jeho místo.