Ledviny » Pobyt v nemocnici po transplantaci ledviny

Pobyt v nemocnici po transplantaci ledviny

Po operaci budete umístěni na jednotku intenzivní pooperační péče, kde budou monitorovány vaše základní vitální funkce, jako je srdeční akce a krevní tlak. Pokud bude probíhat vše bez komplikací, budete záhy přeloženi zpět na normální oddělení.

Je možné, že budete potřebovat několikrát po operaci dialýzu.

Je možné, že budete potřebovat několikrát po operaci dialýzu. To bývá jen dočasné opatření a nemusí vás znepokojovat. Ledvina dárce byla několik hodin bez krevního zásobení před tím, než proběhla transplantace. V důsledku toho může potřebovat určitou dobu k obnově své funkce. To, zda ledvina začne pracovat ihned po operaci nebo po krátkém zpoždění, nemá vůbec žádný vliv na její pozdější výkonnost. Ke kontrole, zda ledvina řádně funguje, vám bude provedeno ultrazvukové vyšetření. Jde o nebolestivé vyšetření umožňující lékaři vidět, zda vaše ledvina má dobré krevní zásobení.

Nová ledvina může potřebovat určitou dobu k obnově funkce.

Bezprostředně po operaci budete pravděpodobně pociťovat mírné nucení na zvracení a nebude vám povoleno jíst ani pít. Potřebné tekutiny budou v tomto období podávány nitrožilně. Pokud bude vše probíhat standardním způsobem, začnete dostávat šetřící dietu již první pooperační den. Zásadní pro vás a pro vaši „novou“ ledvinu je dostatečný příjem tekutin. Je důležité, abyste se co nejdříve pokusili vstát, aby se zabránilo eventuálním oběhovým problémům. Většina pacientů je schopna s pomocí rehabilitační sestry vstát a chodit již první den po operaci. Pravděpodobně strávíte dva až čtyři týdny rekonvalescence na transplantačním oddělení a potom budete propuštěni domů. V celém období budete intenzivně kontrolováni. Budou sledovány příznaky rejekce (rejekce je proces odmítání transplantovaného orgánu imunitním systémem příjemce), horečka, bolesti, pokles tvorby moči a hodnoty laboratorních testů vypovídajících o funkcí ledviny.

Pooperační rekonvalescenční období spočívá především v intenzivní tělesné rehabilitaci a dodržování pitného režimu. Vaše snaha o spolupráci napomůže tomu, abyste se dostali rychle zpět do formy.

Biopsie ledviny

Transplantační tým může považovat za potřebné provést odběr vzorků tkáně z vaší nové ledviny, aby mohl posoudit její stav. Vyšetření se nazývá biopsie a provádí se nejčastěji k odhalení rejekce. Toto vyšetření se zpravidla provádí za hospitalizace. Před biopsií vám bude píchnuta znecitlivující injekce (lokální anestetikum) do místa, kde je uložena vaše nová ledvina. Poté bude pod ultrazvukovou kontrolou zavedena speciální jehla, kterou se odebere malý vzorek tkáně ledviny, a ten bude vyšetřen pod mikroskopem. Po tomto výkonu budete muset zůstat ležet na lůžku asi 24 hodin.

Kontrolní návštěvy

Cílem kontrolních návštěv je sledovat váš zdravotní stav a odhalit možné komplikace.

V prvních několika měsících po propuštění z nemocnice je důležité, abyste docházeli na transplantační jednotku nebo k nefrologovi jednou nebo dvakrát týdně na kontrolní návštěvy. Cílem těchto kontrolních návštěv je sledovat váš zdravotní stav a odhalit možné komplikace. Při každé návštěvě budou pečlivě vyhodnoceny funkce vaší ledviny a budete zkontrolováni z hlediska možné infekce. Budete požádáni, abyste dali vzorek krve na stanovení hladin některých imunosupresivních léků cirkulujících ve vaší krvi. Podle výše této hladiny se příslušně upravují dávky léku.

DŮLEŽITÉ!

  • Neužívejte lék tacrolimus nebo cyklosporin před vyšetřením krve, protože to může ovlivnit výsledky.
  • Na každou kontrolní návštěvu si s sebou vezměte seznam užívaných léků, abyste si mohli zaznamenat všechny důležité informace.

Příliš vysoké dávky léku mohou vést k vyššímu výskytu infekcí, zatímco příliš nízké dávky mohou mít za následek rejekci ledviny. Jak riziko infekce a rejekce klesá, bude klesat i frekvence kontrolních návštěv.