Tenké střevo » Zdravotní péče po propuštění z nemocnice

Zdravotní péče po propuštění z nemocnice

Propuštění z nemocnice

Jakmile to zdravotní stav dovolí, je pacient propuštěn do ambulantní péče. Základní podmínkou je fungující štěp bez známek rejekce, zajištění výživy optimálně ústy případně s podporou infuzí. Přiměřené odpady ze stomie. Operační rána v tomto období ještě nemusí být plně zhojena, a pokud tomu tak není, pacient dostává jasné instrukce jak o ránu pečovat.

První dny doma

Péče o operační ránu a stomii

Pokud není operační rána plně zhojena a vyžaduje převazy. O jejich způsobu pacienta poučí ošetřující lékař. Obecně platí nutnost dodržování zvýšených hygienických požadavků. Většina operačních ran v době propuštění z nemocnice je indikována k sprchování. Okolí rána lze omýt i mýdlem. Podstatné je, že na okolí rány je nutno používat pokaždé čistý ručník, případně vlastní ránu osušit mulem, který se následně likviduje. Je nepřípustné použití ručníku, kterým se osušuje celé tělo. Vyžaduje-li rána krytí, pacient je obdrží na předpis v lékárně.

Zvláštní a trvalou péči vyžaduje stomie. Před odchodem z nemocnice je pacient podrobně instruován a vybaven pomůckami specializovanou stomickou sestrou. Je nutno zmínit základní zásady. Kůže v okolí stomie nesmí přicházet trvale do styku se střevním odpadem, který obsahuje trávicí enzymy, které mohou pokožku velmi poškodit. Otvor pro v krycí destičce je proto potřeba vystřihnout přesně podle rozměrů stomie a pamatovat na to, že se jeho velikost v průběhu hojení případně změn velikosti břišní stěny může měnit. V případě nerovnosti břišní stěny je nezbytné záhyby vyplnit vhodnou stomickou pastou, tak aby nedocházelo k podtékání střevního obsahu. Péče o kůži v okolí stomie vyžaduje zvláštní pozornost. Mýdlo kůži vysušuje a porušuje její bariérové schopnosti, proto je na čištění vhodnější specielní přípravek.

Dieta po operaci

Strava by měla být pestrá obsahující všechny základní složky – sacharidy, bílkoviny a tuky. Preferované jsou tuky s krátkým řetězcem. Pacient by měl dbát na dostatečný přívod vitaminů a minerálů. Z tohoto pohledu jsou vhodné ovocné případně zeleninové šťávy.

O dietě po transplantaci bude pacient poučen před odchodem z nemocnice. Obecně platí několik zásad. Potrava by měla být vždy dostatečně tepelně zpracována a připravována tak, aby byl minimalizován počet bakterii, které do transplantovaného orgánu přichází. Rozhodně nelze doporučit jídla ze syrového masa či vajec. Po každé operaci v dutině břišní vznikají srůsty. Po transplantaci střeva, která je prováděna velice často po mnoha předchozích operacích může být počet těchto srůstů a jejich rozsah veliký. Z tohoto důvodu se nedoporučuje jíst nestravitelné části potravy obsahující velké množství rostlinné vlákniny, jako jsou zelí, houby, citrusy apod. Nadýmavá strava v podobě luštěnin, cibule a česneku také není nejvhodnější. Strava by měla být pestrá obsahující všechny základní složky – sacharidy, bílkoviny a tuky. Preferované jsou tuky s krátkým řetězcem. Pacient by měl dbát na dostatečný přívod vitaminů a minerálů. Z tohoto pohledu jsou vhodné ovocné případně zeleninové šťávy.

Fyzická aktivita

Fyzická aktivita je nesmírně důležitá součást celého procesu hojení a následného života po transplantaci. Obrazně lze říci, že s fyzickou aktivitou je vhodné začít ihned po probuzení.

Hojení operační rány, tak aby se změnila v pevnou jizvu, trvá minimálně 8-10 týdnů u transplantovaného pacienta. Po tuto dobu (v případě komplikovaného hojení či defektů stěny břišní) by pacient neměl zvedat těžká břemena a vyvarovat se činnosti, která klade vysoké nároky na břišní stěnu. Před odchodem z nemocnice pacient dostává instrukce od ošetřujícího personálu o vhodné fyzické zátěži. Tam kde je dobře zahojená jizva a celkový stav umožní zanoření vývodu je fyzická aktivita téměř neomezená.

V počátečním období je velice vhodná rychlejší chůze případně lehký běh. Cyklistika je vhodným doplňkem. Většina míčových her by neměla dělat pacientovi větší obtíže, problémem jsou spíše kontaktní sporty s nebezpečím úderu na břišní krajinu od spoluhráče. Plavání je v době stomie kontraindikované. I tak po dobu nejméně půl roku od transplantace není vhodné navštěvovat veřejná koupaliště a rybníky pro nebezpečí infekce, pro kterou je voda vhodné prostředí. Fyzická aktivita by měla být dávkována s ohledem na to, aby přinášela pacientovi radost a uspokojení nikoliv bolest a vyčerpání. Jakékoliv vyčerpání organizmu snižuje obranyschopnost a zvyšuje pravděpodobnost vzniku infekce.