Ledviny » Komplikace po transplantaci ledviny

Komplikace po transplantaci ledviny

Někteří pacienti, kteří prodělali velký chirurgický výkon, mohou mít pooperační komplikace. Pacienti po transplantaci mají zvýšené riziko těchto komplikací. Potřebují totiž imunosupresivní léčbu, která oslabuje jejich imunitní systém a s tím spojenou schopnost bojovat proti infekci. U většiny pacientů dochází v prvních několika týdnech po transplantaci k určitým komplikacím. Neměli byste proto být nadmíru znepokojeni, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Transplantační tým udělá vše, co je v jeho silách, aby snížil pravděpodobnost komplikací, a bude je rychle léčit, pokud k nim náhodou dojde. Budete-li pečlivě dodržovat pokyny svého lékaře a budete-li ho informovat o všech obtížích, budete moci rychle začít zdravý a aktivní život.

Epizody rejekce

Imunosupresivní léky zabraňují vašemu imunitnímu systému v rejekci ledviny. Přesto dojde u řady pacientů především v prvních osmi týdnech po transplantaci k jedné, někdy i ke dvěma epizodám mírné až středně těžké rejekce. Tyto epizody lze obvykle zvládnout podáním vyšších dávek jednoho z užívaných imunosupresivních léků anebo dočasným přidáním nového imunosupresivního léku, např. muromonabu-CD3. V některých případech můžete být převedeni z jednoho imunosupresivního léku na jiný, např. z cyklosporinu na tacrolimus.

U většiny pacientů dochází v prvních několika týdnech po transplantaci k určitým komplikacím.

Známky rejekce

POZNÁMKA

Většina epizod rejekce může být úspěšně léčena, pokud jsou zjištěny včas.

Zpočátku nemusí být typické tělesné příznaky rejekce ještě přítomny, můžete si však již všimnout jemné změny svého celkového pocitu zdraví, celkové slabosti nebo zvýšené teploty. Měli byste si být vědomi následujících známek rejekce:

 • únava
 • bolesti břicha nebo citlivost břicha na pohmat
 • snížená tvorba moči
 • zadržování tekutin, přibývání na hmotnosti, otoky nohou
 • dechové obtíže
 • zvýšení krevního tlaku
 • teplota nad 38 °C

Léčba rejekce

Podezření na rejekci lze obvykle potvrdit biopsií ledviny. První epizoda středně těžké nebo těžké rejekce se obvykle léčí krátkodobým podáváním vysokých dávek kortikosteroidů (nazývaných „pulzní léčba steroidy“). Po týdnu se obvykle provede druhá biopsie, aby lékaři viděli, zda je léčba kortikosteroidy účinná. Jestliže po pulzní léčbě steroidy přetrvává středně těžká rejekce nebo dojde ke zhoršení, eventuálně dojde po krátké době k návratu rejekce, pak pravděpodobně dostanete kúru silnějším imunosupresivním lékem, např. muromonabem-CD3.

Někteří lékaři dávají v léčbě epizod rejekce přednost zvýšení dávky cyklosporinu nebo tacrolimu. Ke zvládnutí těžkých epizod rejekce mohou být rovněž použity jiné léky, např. antithymocytární imunoglobulin (ATG). V současnosti je naštěstí k dispozici široká paleta silných imunosupresivních léků, a proto pouze u velmi malého počtu pacientů (méně než 5 %) dojde k nezvládnutelné rejekci.

Infekce

Protože k prevenci rejekce je třeba oslabit imunitní systém, oslabuje tato léčba rovněž schopnost vašeho těla bojovat proti infekci. Zřejmě zjistíte, že v počátečním období po operaci jste náchylnější k nastydnutí a chřipce.

Prevence infekcí

Měli byste se snažit žít aktivním životem.

Svět kolem nás je přirozeně obklopen mikroorganismy. I když je důležité omezit váš kontakt s potenciálně nakažlivými mikroorganismy, nemusíte žít v izolaci. Naopak, měli byste se snažit žít aktivním životem, pracovat, užívat si zábavy a cestování. Existují však některá jednoduchá opatření, která byste vy a vaše rodina měli dodržovat. Snížíte tak riziko infekce, aniž byste nadmíru ovlivnili svůj životní styl.

Mezi tato opatření patří:

 • dostatek odpočinku
 • zdravá a vyrovnaná strava
 • pravidelné cvičení a udržování tělesné hmotnosti v přijatelném rozmezí
 • vystříhání se pobytu v přeplněných obchodech, divadlech a kinech v chřipkovém období
 • omezení kontaktu s osobami s aktivní infekcí
 • pečlivé mytí rukou po toaletě a před jídlem
 • nošení rukavic při práci na zahradě nebo při špinavých činnostech
 • nekuřte!

Někdy však nelze zabránit vzniku infekce.

Obraťte se na svého lékaře nebo na transplantační tým ihned, jakmile se u vás objeví:

 • teplota nad 38 °C trvající déle než dva dny, zejména pokud je doprovázena zimnicí
 • průjem, nucení na zvracení a zvracení
 • nevysvětlitelné bolesti hlavy
 • únava, ztráta chuti k jídlu
 • dušnost
 • obtíže při močení nebo nepříjemné pocity při močení
 • bolesti břicha
 • jakákoliv změna zbarvení kůže nebo očí, kožní vyrážka
 • bolesti při polykání

Lékař vám předepíše příslušné léky, které pomohou zvládnout vzniklou infekci.

Očkování

Nesmíte dostat žádnou živou ani oslabenou vakcínu (např. vakcínu proti dětské obrně, která se podává ústy, vakcínu proti zarděnkám nebo žluté zimnici). Očkování usmrcenými nebo inaktivovanými viry je povoleno, informujte však předem svého lékaře nebo transplantační tým. Nemáte-li jistotu o imunitě proti různým chorobám, požádejte svého lékaře o provedení sérologických testů před očkováním.

Porucha funkce ledviny

Léčba cyklosporinem nebo tacrolimem může u některých pacientů způsobit poruchu funkce ledviny. Tuto poruchu lze jednoduše zjistit vy šetřením hladiny kreatininu nebo močoviny v krvi. Tyto odpadní látky, které se normálně tvoří v organismu, se začínají hromadit v případě špatné funkce ledviny. Toxický účinek léku může být jednou z příčin tohoto poškození. V mnoha případech lze situaci řešit snížením dávky léku. Může být obtížné pozorovat pří znaky nesprávné funkce vaší ledviny. Pokud však zpozorujete nadměrné močení v noci nebo se cítíte trvale unaveni, obraťte se na svého lékaře nebo na transplantační tým.

Cukrovka

Cukrovka (diabetes) je doprovázena zvýšenou hladinou cukru v krvi. Některé imunosupresivní léky, které užíváte, mohou způsobit cukrovku. Informujte svého lékaře nebo transplantační tým, pokud zpozorujete následující příznaky:

 • zvýšenou žízeň
 • častější močení
 • rozmazané vidění
 • zmatenost

Pokud se u vás vyvine cukrovka, dostanete speciální léčbu, která vám pomůže zvládnout tento problém. Můžete si sami pomoci snížit hladiny krevního cukru snížením hmotnosti, pečlivým dodržováním diety a pravidelným cvičením. Může být nezbytné, abyste užívali léky na cukrovku, které se podávají ústy (tzv. perorální antidiabetika), nebo inzulin.

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Budete možná potřebovat další léky na kontrolu svého krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak a srdeční choroby jsou častým onemocněním u starších lidí. Ke zvýšení krevního tlaku může dojít v důsledku onemocnění ledvin. Může být též vedlejším účinkem imunosupresivních léků, které musíte užívat. Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může oslabit vaše srdce a urychlit stárnutí cév. Ke kontrole krevního tlaku budete muset pravděpodobně užívat další léky. Mohou vám být předepsány např. diuretické (močopudné) léky ke zvýšení výdeje moči a odstranění nadbytečné tekutiny z těla.

Krevní tlak pomůže snížit úprava životního stylu. Pokuste se zabránit stresovým situacím, dodržujte dietu s nízkým obsahem soli, přestaňte kouřit a pravidelně cvičte.

Nádory

Všechny imunosupresivní léky mohou mírně zvyšovat riziko vzniku nádorů, zejména lymfomu z B-buněk (druh bílých krvinek). Riziko vzniku nádorového onemocnění při léčbě imunosupresivními léky je velmi malé (méně než 3 %). Budete docházet na pravidelné kontrolní návštěvy k lékaři a je pravděpodobné, že jakékoliv možné komplikace budou včas zjištěny. Pokud budete důsledně dodržovat opatření na ochranu proti slunci (viz str. 18), výrazně omezíte možnost tvorby rakoviny kůže.

Neurologické komplikace

Některé imunosupresivní léky mohou způsobit nežádoucí neurologické příznaky. Cyklosporin a tacrolimus mohou vyvolat poruchy spánku, jako je nespavost, noční můry nebo živé sny. Dále se může objevit podrážděnost a náhlé změny nálady. Někteří pacienti si stěžují na špatnou koncentraci nebo poruchy paměti. Můžete pozorovat třes rukou nebo po ci ty brnění rukou a nohou. K těmto vedlejším účinkům dochází nejčastěji v časném období po operaci a obvykle ustoupí později po snížení dávky léku.

Psychiatrické problémy

Není neobvyklé, že pacienti po transplantaci mají po počátečním nadšení obavy nebo deprese. Even tuální změny vzhledu mohou pacienty trápit, zejména ženy a děti. Někteří pacienti mají obavy, že jejich život po transplantaci nebude stejný jako dříve. To může vytvářet problémy nebo napětí v rodině. Pro partnera nebo rodinu může být obtížné pochopit zvláštní potřeby transplantovaného pacienta. V těchto případech jsou k dispozici poradenské služby. Vám a vaší rodině tam mohou pomoci přizpůsobit život doma nové situaci a připravit vás na event. návrat do práce nebo do školy. Obraťte se na svého lékaře nebo na transplantační tým s dotazem na tyto služby.

Kvalita života

Není neobvyklé, že pacienti po transplantaci mají obavy nebo deprese.

Transplantace nové ledviny člověku není totéž jako výměna motoru v autě! Ve vašem životě nastanou změny. Budete muset pravidelně každý den užívat léky, budete docházet na pravidelné kontroly. Většina pacientů přesto považuje kvalitu života po transplantaci za velmi dobrou.

Komunikace se zdravotnickým personálem

To je vaše hlavní zodpovědnost! Poté co se vy a vaše ledvina sobě navzájem přizpůsobíte, stane se hlavním cílem zdravotní péče o vás (stejně jako o kohokoliv jiného) předcházení problémům a jejich urychlené řešení, pokud nastanou. Komunikace mezi vámi a členy transplantačního týmu, vaším nefrologem, praktickým lékařem, lékárníkem a zubním lékařem je základem pro to, aby se udržel váš dobrý zdravotní stav. Ujistěte se, že všichni členové zdravotního týmu vědí, že jste po transplantaci ledviny a že pravidelně užíváte určité léky. Při ambulantních kontrolách nezapomeňte vždy uvést změny týkající se vašeho zdravotního stavu od předchozí kontroly. Svému lékaři přineste písemné zprávy z veškerých vyšetření, která vám byla provedena v jiném zdravotnickém zařízení. Skutečnost, že jste po transplantaci ledviny, představuje obrat ve vašem životě. Ještě před 30 lety byste zemřeli. Moderní medicína vám dala šanci žít dlouho a aktivně. Starejte se o svou ledvinu – je velmi cenná a budete ji ještě dlouho potřebovat!