Srdce » Pobyt v nemocnici po transplantaci srdce

Pobyt v nemocnici po transplantaci srdce

Po operaci budete umístěni na jednotku intenzivní pooperační péče a zůstanete připojeni na dýchací přístroj (ventilátor). Pokud bude probíhat vše bez komplikací, ventilátor bude postupně odpojován během několika hodin. Není však neobvyklé, že je ventilátor potřebný déle. Orgán dárce musel být bez krevního zásobení, několik hodin byl uložen v ledu a potom byla provedena transplantace. Nové srdce proto potřebuje určitý čas k obnově funkce. To, zda Vaše srdce začne pracovat ihned nebo po krátkém zpoždění, nemá vůbec žádný vliv na jeho pozdější výkonnost.

První den po operaci budete pravděpodobně pociťovat mírné nucení na zvracení a nebude Vám povoleno jíst ani pít. Budete mít po určitou dobu ponechány drény, které odvádějí sekret z oblasti kolem srdce a z hrudníku. Postupně, jak bude sekrece ustávat, Vám chirurg drény odstraní.

Je důležité, abyste se co nejdříve pokusili vstát.

Je důležité, jakmile to Váš zdravotní stav dovolí, abyste se co nejdříve pokusili vstát, aby bylo zabráněno oběhovým problémům. Většina pacientů je schopná s pomocí zdravotní sestry vstát za dva dny po operaci.

Pokud půjde vše dobře, budete zpět na normálním oddělení během pěti až deseti dnů. Zde pak strávíte 3–4 týdny, než budete propuštěni domů. Během této doby budou u Vás sledovány možné příznaky rejekce (odmítnutí) srdce, jako je horečka, nízký krevní tlak, arytmie a změněné výsledky vyšetření srdečních funkcí (RTG, echokardiografi e). Budou Vám rovněž pravidelně odebírány vzorky krve, naučíte se správně užívat léky a dodržovat určitý režim. Pooperační rekonvalescenční období spočívá v intenzivní tělesné a výživové rehabilitaci. Vaše velká snaha o spolupráci napomůže tomu, abyste se dostali rychle zpět do formy. Buďte prosím trpěliví a neočekávejte příliš rychlý pokrok. Právě jste prodělali velký chirurgický výkon.

Biopsie srdce

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné jiné vyšetření, které by spolehlivě odhalilo rejekci, budou Vám prováděny odběry vzorků tkáně z Vašeho nového srdce právě za účelem odhalení epizod rejekce. Toto vyšetření se nazývá biopsie. Zpočátku jsou prováděny v týdenních intervalech, s odstupem od transplantace jejich četnost klesá. Provádí se tak, že do žíly na krku Vám je zaveden katetr a odeberou se malé vzorky srdeční tkáně z pravého oddílu srdce (pravé komory) k vyšetření pod mikroskopem. Toto vyšetření bývá prováděno pod kontrolou ultrazvukem nebo rentgenem. Nebudete cítit žádnou bolest, protože výkon se provádí v místním znecitlivění.