Tenké střevo » Imunosupresivní léky

Imunosupresivní léky

S výjimkou identických jednovaječných dvojčat je každý transplantovaný orgán pro organizmus jakýmsi cizorodým materiálem, který obsahuje neznámé antigeny. Přirozená tendence všech živočichů je tento orgán z těla vyloučit. Jak bylo na začátku popsáno, tenké střevo představuje orgán s největším nakupením lymfatické tkáně a proto je transplantace tenkého střeva z imunologického hlediska velmi složitá. Aby nedocházelo k odmítnutí orgánu, a jeho ztrátě dostává pacient léky, které se nazývají imunosuprese. Jejich cílem je potlačit imunitní reakce vedoucí k odloučení orgánu. I když nové imunitní léky jsou vysoce účinné, rejekci na 100% zabránit nikdy nelze.

Pro dobré fungování transplantovaného orgánu je bezpodmínečně nutné dodržovat přesně předepsanou léčbu a nevynechávat žádnou dávku léků.

Pro dobré fungování transplantovaného orgánu je bezpodmínečně nutné dodržovat přesně předepsanou léčbu a nevynechávat žádnou dávku léků. Vstřebávání léků ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich může být i potrava případně požité tekutiny, dále to mohou být některé další léky, ale i nemoci a momentální změny zdravotního stavu.

Ošetřující lékař vás přesně poučí o způsobu dávkování léků a posoudí možné interakce s jinými léčivy. Pokud onemocníte a nejste v přímém kontaktu s transplantačním centrem, je nezbytné upozornit lékaře na léky, které trvale užíváte.

Vzhledem k snížené obranyschopnosti je nezbytná snaha o snížení rizik vzniku infekce. Základním návodem je dodržování hygienických zásad a vyvarování se styku s nemocnými osobami zejména v rizikovém období. Preventivní vakcinace např. proti viru chřipky jsou po dohodě s ošetřujícím lékařem namístě.

Imunosupresivní léky mohou přinášet i některé nežádoucí účinky, které mohou být pro pacienta nepříjemné. Je to například změna kvality kůže ve smyslu jejího ztenčení, zvýšené ochlupení až růst vousků u žen, akné apod. V žádném případě však nesmí dojít k přerušení léčby, která by mohla mít za následek rychlé odhojení a ztrátu transplantovaného orgánu. Při výskytu nežádoucích účinků se vždy poraďte o možnostech řešení s ošetřujícím lékařem. Některé z nich je potřeba přijmout a naučit se s nimi žít.