Tenké střevo » Život po transpantaci tenkého střeva

Život po transpantaci tenkého střeva

Léky a imunosuprese

Informace o imunosupresi a imunosupresivech v kapitole Imunosupresivní léky

Výživa

V plně stabilizovaném stavu výživa většinou nepředstavuje žádný větší problém. Cílem transplantace tenkého střeva je včasný přechod na normální stravu přijímanou ústy. Strava by měla být pestrá obsahující základní živiny, dostatek vitaminů. Nesmí obsahovat větší množství bakterii. Z tohoto důvodu nejsou vhodná nedostatečně tepelně zpracovaná jídla. Potrava by měla být lehce stravitelná, chutná, ale bez velkého obsahu koření. Nemá obsahovat nestravitelnou vlákninu a neměla by být nadýmavá.

Péče o stomii a její zanoření

Dlouhodobá péče o vývod se nevymyká bezprostřední pooperační péči. Základním cílem je ochrana okolní kůže před poškozením. O době zanoření vývodu rozhoduje ošetřující lékař. Indikací je stabilizovaný stav bez známek rejekce. Vlastní zanoření stomie je většinou nevelký operační zákrok, který se ve většině případů obejde bez otevření celé dutiny břišní. Okolí stomatu se obřízne a po jejím uvolnění se stoma uzavře a vrátí do dutiny břišní. Po operaci následuje krátké období vynechání a omezení stravy po dobu hojení místa sešití.

Fyzická aktivita

Po zanoření vývodu je možno provozovat téměř všechny sporty.

V dlouhodobém výhledu po transplantaci je možný návrat k normální fyzické aktivitě. Sport by měl přinášet uspokojení a uvolnění. Měl by být provozován v přiměřeném rozsahu, aby nedocházelo k celkovému vyčerpání a tím dalšímu snížení obranyschopnosti. Po zanoření vývodu je možno provozovat téměř všechny sporty.

Cestování

Při plánování cesty, zejména zahraniční je třeba vzít v úvahu několik faktorů:

  • Nebezpečí infekce
  • Dostupnost zdravotní péče. Dostupnost transplantcentra v případě akutní potřeby.
  • Stravování z hlediska hygienické přípravy jídla, možnosti infekce (zejména cestovatelské průjmy apod.). Nezávadnost vody.
  • Nebezpečí spojené s příliš velkými klimatickými změnami

Kouření

Nikotin nepříznivě působí na peristaltiku střevní. Oslabuje schopnost řasinkového epitelu čelit vnější infekci.

Škodlivosti kouření toho bylo napsáno mnoho. Jeho nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém je obecně známý. Každý pacient po transplantaci je vlivem snížené imunity náchylnější ke vzniku zhoubných onemocnění. Vliv kouření na vznik zhoubného onemocnění dýchacích cest včetně hrtanu je nezpochybnitelný. Nikotin nepříznivě působí na peristaltiku střevní. Oslabuje schopnost řasinkového epitelu čelit vnější infekci.

Alkohol a omamné látky

Alkohol se metabolizuje v játrech. Téměř všichni pacienti, kteří jsou před transplantací na domácí parenterální výživě, mají určitý stupeň poškození jaterního parenchymu. U některých je toto poškození tak závažné, že vyžadují kombinovanou transplantaci jater a střeva. Pití alkoholu pak urychluje jaterní lézi a může vést k selhání jater a jejich funkce. Většina léků se metabolizuje v játrech a v kombinaci s alkoholem či jinými omamnými látkami může dojít k jejich znehodnocení nebo zvýšení rizika poškození organizmu.

Sexuální aktivita

Rodičovství by mělo být plánované a načasované ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.

Návrat k sexuální aktivitě je možný v krátké době po propuštění do ambulantní péče. Je nutné si ale uvědomit několik zásad. Sex by měl být provozován jen se spolehlivým partnerem. Vlivem imunosuprese je větší náchylnost k přenosu některých infekčních zejména virových sexuálně přenosných chorob, jako je hepatitis (virové onemocnění jater) herpes virus, papilomaviry. Vlivem léků a prodělané operační zátěže je zejména v počátku sexuální aktivita mírně utlumená. Pro některé pacienty případně jejich partnery může být do určité míry překážkou stomie.

Při dodržování základních hygienických návyků není sexuální aktivita na překážku a pacientovi by měla přinášet radost a uspokojení ze života.

Užívání hormonální antikoncepce by se pacientka měla poradit s lékařem. Gravidita zejména v prvních měsících po transplantaci by byla vážným ohrožením pro pacientku i plod. V období stabilizovaného stavu není těhotenství překážkou a na světě je již několik pacientek, které po transplantaci střeva přivedli na svět zdravé děti. Rodičovství by mělo být plánované a načasované ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.