PORADNA – OBECNÉ INFORMACE >>

PORADNA – JÁTRA >>

PORADNA – LEDVINY >>

PORADNA – SRDCE >>

PORADNA – PLÍCE >>

PORADNA – TENKÉ STŘEVO >>

PORADNA – SLINIVKA >>

INFORMAČNÍ ZDROJE >>

SLOVNÍČEK >>

KONTAKTY >>

ČESKÝ TÝM TRANSPLANTOVANÝCH >>

MAPA TRANSPLANTAČNÍCH CENTER >>


Vyjádření výboru ČTS k reportáži pana J. Klímy: “Tragický příběh jedné rodiny: Když trestá osud, soud a ještě pojišťovna”

SPUSTIT VIDEO >>

Dne 30. 3. 2019 byla odvysílána reportáž týkající se tragického případu rodiny p. Fíly. Vycházíme pouze z odvysílané reportáže pana J. Klímy.
Nemáme žádné jiné podklady k této události, ale jednoznačně konstatujeme, že jde o strašnou rodinnou tragédii a postup úřadů, resp. dané zdravotní pojišťovny je lidsky a společensky nepřijatelný.
Transplantační medicína je životně závislá na darovaných orgánech a tento tragický příběh bude mít nepochybně velmi zásadní dopad na rozhodování rodin zemřelých o dárcovství orgánů a v důsledku povede k poškození kvalitního programu orgánových transplantací v ČR.
Výbor České transplantační společnosti požaduje na Ministerstvu zdravotnictví ČR a Svazu zdravotních pojišťoven neprodlené kroky vedoucí k nápravě v této věci a zastání se rodiny pana Fíly.
Díky všem těm, které osud zasáhl tragickou rukou a kteří darovali orgány svých blízkých, mohou po transplantaci žít milióny lidí po celém světě.


ČESKÁ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOST

Česká transplantační společnost je dobrovolnou vědeckou společností, která rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny. Více o společnosti na www.transplant.cz

Sídlo společnosti: IKEM Praha, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč
Internetové stránky společnosti (určené pro lékaře a zdravotnické profesionály): www.transplant.cz
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 163017069/0300

Transplantační centra:

Kontaky k transplantacím v ČR

Podrobné kontakty na jednotlivá transplantační centra v České republice a kontakty pro informace o zařazení do čekací listiny, včetně jmen kontaktních osob, e-mailů a telefonních čísel, najdete v části Mapa transplantačních center.


Internetové stránky: https://www.transplant.cz

Kontaktní e-mail: romana.koblovska@fnol.cz (technické a obsahové připomínky)

ZEPTEJTE SE NÁS – VÁŠ DOTAZ DO PORADNY ČTS

Poradna

Hlavní stránka