ČESKÁ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOST

Česká transplantační společnost je dobrovolnou vědeckou společností, která rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny. Více o společnosti na www.transplant.cz

Sídlo společnosti: IKEM Praha, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč
Internetové stránky společnosti (určené pro lékaře a zdravotnické profesionály): www.transplant.cz
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 163017069/0300

Transplantační centra:

Kontaky k transplantacím v ČR

Podrobné kontakty na jednotlivá transplantační centra v České republice a kontakty pro informace o zařazení do čekací listiny, včetně jmen kontaktních osob, e-mailů a telefonních čísel, najdete v části Mapa transplantačních center.


Internetové stránky: https://www.transplant.cz

Kontaktní e-mail: romana.koblovska@fnol.cz (technické a obsahové připomínky)

ZEPTEJTE SE NÁS – VÁŠ DOTAZ DO PORADNY ČTS

Poradna

Hlavní stránka