Ledviny » Úvod k transplantaci ledvin

Úvod k transplantaci ledvin

(Kapitola transplantace ledviny čerpá částečně z příručky pro pacienty Život pokračuje!. Celý text příručky v pdf najdete v databázi informačních zdrojů)

Vaše ledviny nefungují a lékaři vám sdělili, že k další léčbě vašeho onemocnění je potřebná transplantace ledvin. Mnoho pacientů vkládá do transplantace svoji naději a je přirozené, že tato naděje se mísí s obavami. Transplantace je v současnosti nejlepším řešením u pacientů se selháním ledvin. Každý den v týdnu, na celém světě, dává transplantace ledvin šanci stovkám vážně nemocných lidí žít aktivní život. Úspěšnost transplantace ledvin se od doby prvních transplantací podstatně zvýšila. Před dvaceti lety bylo pouze 35 % transplantovaných ledvin funkčních po jednom roce od transplantace. Nyní díky pokrokům v imunosupresivní léčbě a chirurgických technikách, se mohou téměř všichni pacienti těšit mnoho let z fungujících ledvin.

Ledviny a jejich selhávání

Lidé mají obvykle dvě ledviny, které jsou uloženy v zadní části těla pod posledními žebry. U dospělých osob je každá ledvina dlouhá asi 12 cm a váží kolem 180 gramů. Ledviny představují filtrační systém těla. „Promývají“ krev přicházející ledvinnými tepnami a očišťují ji od toxických odpadních produktů, jako je močovina a kreatinin, což jsou vedlejší produkty metabolismu bílkovin. Naše strava obsahuje mnoho různých druhů solí a minerálů, které jsou nezbytné pro zdraví. Ne všechny tyto soli jsou však potřebné pro váš organismus. Úlohou ledvin je vyloučit vše nepotřebné do moči. Vylučováním odpadních produktů a solí močí vyrovnávají ledviny obsah vody v těle.
Kromě toho mají ledviny několik dalších důležitých funkcí:

 • Tvorbu hormonů (chemických poslů), které regulují váš krevní tlak a objem krve
 • Tvorbu erytropoetinu, který stimuluje vaši kostní dřeň k produkci červených krvinek, které přenášejí kyslík v těle
 • Tvorbu vitaminu D, který má důležitou úlohu pro zdravé kosti

Selhání ledvin

Ledviny jsou velmi přizpůsobivým orgánem a u většiny lidí pracují perfektně, i když je zachováno pouze 15 % jejich funkce. V případě úplného selhání ledvin však naše ledviny již nejsou schopny vylučovat toxické odpadní produkty do moči. Koncentrace odpadních produktů v krvi narůstá a objevují se potíže.

Chronické selhání ledvin je progresivní stav, kdy jsou ledviny nezvratně poškozeny.

Existují dva typy selhání ledvin. U akutního selhání ledvin, ke kterému dochází po náhlém závažném poškození ledvin, mohou ledviny na krátké období přestat fungovat. Poté se částečně nebo úplně zotaví. Chronické selhání ledvin je progresivní stav, kdy dojde během dlouhého období (často mnoha let) k nezvratnému poškození ledvin. Tento stav se může vyvinout jako důsledek infekce, cukrovky, vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo zděděných poruch. V konečné fázi chronického selhání ledvin již ledviny nejsou schopny plnit svoji funkci.

Příznaky selhání ledvin

Většina lidí pozoruje slabost, apatii a snadno se unaví. Klesá chuť k jídlu a strava má neobvyklou chuť.
Existují však i jiné časté příznaky selhání ledvin:

 • Svědění
 • Pokles množství moči nebo potřeba močení v noci
 • Nevolnost a zvracení
 • Pigmentace a snadná tvorba podlitin
 • Snížení sexuálních funkcí
 • Abnormální tvorba otoků kolem kotníků a na dolních končetinách
 • Dušnost
 • Bolesti na hrudníku
 • Křeče a záškuby
Dialýza nemůže zastoupit mnoho dalších životně důležitých funkcí ledvin.

Pokud vaše ledviny již nefungují, jsou indikovány léčebné metody jako je hemodialýza a peritoneální dialýza. Pomocí nich se odstraňují odpadní produkty z vašeho těla. Dialýza však nezastoupí mnoho dalších životně důležitých funkcí ledvin, jako je např. stimulace tvorby červených krvinek. Z tohoto hlediska může pomoci transplantace ledvin.