Tenké střevo » Před transplantací tenkého střeva

Před transplantací tenkého střeva

V tomto období je nezbytné, aby byla zajištěna trvalá dostupnost nejlépe prostřednictvím mobilního telefonu.

Zařazení na čekací listinu – čekací doba na transplantaci

Po zařazení pacienta na čekací listinu tzv. waiting list je každému nemocnému přiřazen určitý stupeň urgence podle závažnosti a pokročilosti zdravotního stavu. Většina nemocných čeká na transplantaci doma. V tomto období je nezbytné, aby byla zajištěna trvalá dostupnost nejlépe prostřednictvím mobilního telefonu. Životní aktivita není oproti předchozímu období nijak významně omezena, ale je vhodné se vyhýbat možnosti infekce zejména v chřipkovém období. Doba čekání je dána dobou, kdy se objeví první vhodný dárce orgánů.

Pokud jsou k dispozici lékařské zprávy z jiného pracoviště je nutné je mít u sebe.

Telefonické zavolání k transplantaci

Jakmile je k dispozici vhodný dárce orgánů, transplantační centrum prostřednictvím lékaře nebo koordinátorky kontaktuje pacienta a informuje ho o možnosti transplantace. První informace směřují k současnému zdravotnímu stavu. Prodělává-li pacient infekční či jiné závažné onemocnění je transplantace kontraindikována. Poté koordinátorka ve spolupráci s pacientem zajišťuje transport do transplantačního centra. Je vhodné mít doma připravenu tašku se základními hygienickými potřebami, dostatkem spodního prádla a prádla na spaní, přezůvky a potřebami pro vyplnění volného času (hudba, knihy, časopis, hry apod.).
Před cestou je nutné zkontrolovat doklady – platný průkaz totožnosti a kartu zdravotního pojištění. Pokud jsou k dispozici lékařské zprávy z jiného pracoviště je nutné je mít u sebe.

Převoz a příprava k transplantaci musí probíhat velmi rychle, protože studená ischemie transplantovaného orgánu (tj. čas, po který je vyjmutý orgán mimo tělo) musí být co nejkratší a u střeva by neměla přesahovat 6 hodin.

Předoperační příprava

Ihned po příjezdu do transplantačního centra je zahájena příprava k transplantaci. Nemocnému je odebrána krev a moč na laboratorní vyšetření. Doplňuje se čerstvý snímek plic. Proběhne celková koupel a příprava operačního pole s odstraněním ochlupení z míst plánovaného chirurgického přístupu. Převoz a příprava k transplantaci musí probíhat velmi rychle, protože studená ischemie transplantovaného orgánu (tj. čas, po který je vyjmutý orgán mimo tělo) musí být co nejkratší a u střeva by neměla přesahovat 6 hodin.