Ledviny » Pacientské organizace a nadace

Pacientské organizace a nadace

Alžběta , občanské sdružení

Organizace:

Vedoucí sdružení: ing. Elena Stanková

Kontakty:

Sídlo společnosti: Milheimova 707, 530 02 Pardubice

Představitelé:

Ing. Elena Stanková (předsedkyně), MUDr. Pavel Navrátil (místopředseda)
Telefon: 00420 724 740 657
E-mailalzbetaos@tiscali.cz
Číslo účtu: GE Capital Bank 157 848 480/0600

Český Tým Transplantovaných, o.s.

Organizace:

Občanské sdružení Český Tým Transplantovaných, o.s. (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací, sjednocující pacienty po transplantaci, kteří se i po složité operaci věnují svému dřívějšímu koníčku, tj. sportu.

Kontakty:

Český Tým Transplantovaných, o.s., se sídlem IKEM, Vídeňská 9, 140 21 Praha 4.

Členové rady sdružení CTT:

Dunda Roman – předseda
Dřevíkovský Tomáš, ing. – místopředseda
Žitný Petr, Mgr. – jednatel

Činnost organizace:

 • CTT zastupuje Českou republiku ve světové federaci her transplantovaných (WTGF ), jejímž členem je od roku 1991
 • CTT zastupuje Českou republiku v evropské federaci (ETDSF) od jejího založení v roce 1999.
 • Čeští transplantovaní sportovci se pravidelně zúčastňují letních i zimních světových her a evropských her.

WWWhttp://www.transplantace.eu/ctt.php?t=1

Nadace Karla Pavlíka , na podporu dárcovství a transplantací orgánů

Organizace:

Nadace Karla Pavlíka na podporu dárcovství a transplantací orgánů byla založena v roce 1992. Nese jméno prvního nemocného, kterému byla v bývalém Československu v roce 1966 úspěšně transplantována ledvina. Jejím hlavním posláním je zprostředkovávat nejširší veřejnosti informace o dárcovství orgánů pro transplantace a podporovat vzdělávání zdravotníků v tomto oboru.

Kontakty:

Nadace Karla Pavlíka, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
sekretariát: Bc. Marie Kolářová, telefon a fax: + 420 261 362 144, e-mail: nkp@ikem.cz

Představitelé společnosti:

Čestné předsednictvo: spisovatel Adolf Branald, lékař Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., dirigent Libor Pešek
Členové dozorčí Rady: Ing. Josef Pohl, Ing. Miroslav Míšek, Ing. Josef Krmenčík
Členové správní rady: MUDr. Štefan Vítko, CSc. , MUDr. Eva Pokorná, CSc., RNDr. Jan Herzmann, Ing. Ivan Vácha, Ing. Petr Hutla, Ing. Jaroslav Hába, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Mgr. Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová

Činnost organizace:

V průběhu uplynulých let uspořádala Nadace množství odborných lékařských sympozií a kongresů s problematikou transplantací, opakovaně provedla výzkumy veřejného mínění o názorech občanů na otázky posmrtného darování orgánů a na transplantace. Program odběrů orgánů od zemřelých dárců podporuje finančními prostředky určenými na pořízení lékařských přístrojů v dárcovských nemocnicích.

SK DaT , Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných

Při Nemocnici Na Homolce vznikl v roce 1995 Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných pacientů s celostátní působností. Organizuje letní a zimní Hry transplantovaných a dialyzovaných, zahraniční rekreace a pod jeho křídly se připravují i sportovci na mezinárodní a evropské hry transplantovaných.

WWWhttp://www.skdat.cz/

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Organizace:

Společnost vznikla v roce 1989, aby hájila zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. V poslední době je určena i pro pacienty s transplantovanými játry.

Kontakty:

Prezident Společnosti: Lubomír Jelínek
Sídlo společnosti: Společnost DaT, Ohradní 1368, 140 00 Praha 4 Michle, telefon: 261 215 616, e-mail: prezidium@spoldat.cz

Činnost organizace:

 • pravidelné organizování rekondičních pobytů
 • sociální poradenství (formou placených sociálních pracovníků)
 • vydávání časopisu Stěžeň
 • vydávání příležitostných informačních tiskovin
 • provozování vlastních dialyzačních středisek
 • provozování vlastního rekondičního a rehabilitačního střediska Penzión Pastviny v Orlických horách.
 • pomoc při organizování Letních a Zimních her dialyzovaných a transplantovaných v ČR
 • Společnost dialyzovaných přitom poskytuje své služby nejen svým členům, ale všem dialyzovaným, jakož i lidem po transplantaci ledvin, jater a jiných orgánů.

WWWhttp://www.znovu.cz/sdat/

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy , Pobočka pacientů po transplantaci jater.

Organizace:

 • součást Společnosti dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy
 • pobočka Brno se zaměřuje na transplantace jater
 • působí při CKTCH Brno, oddělení 14, Pekařská 53, 656 91 Brno

Kontakty:

ing. Karel Musil, Valouškova 10, 635 00 Brno
Telefon:: 605 297 881
e-mail: musilkp@quick.czWWWhttp://www.znovu.cz/sdat/