Plíce » Imunosuprese a ostatní léky

Imunosuprese a ostatní léky

Imunosupresiva užívaná po transplantaci plic

Transplantovaná plíce představuje pro Váš organismus cizorodý materiál. Tento cizorodý materiál aktivuje imunitní systém příjemce, který vyvolá reakci, jejímž cílem je nový orgán zneškodnit a odstranit pryč z těla. Reakce imunitního systému příjemce proti transplantovanému orgánu se nazývá rejekce – do češtiny překládáno jako odhojení.

Aby se předešlo rejekci je nutné po transplantaci trvale užívat léky, které tlumí imunitní systém, aby toleroval přítomnost cizí plíce. Tyto léky se nazývají imunosupresiva.

Oslabením imunitního systému se ale snižuje i obranyschopnost proti infekčním onemocněním, takže lidé užívající imunosupresiva jsou mnohem náchylnější k infekci. Nalezení rovnováhy mezi dobře fungujícím zdravým transplantovaným orgánem a dostatečnou schopností organismu bránit se infekci je úkolem následných kontrol, kdy se stanovuje hladina imunosupresivních léků v krvi a podle ní upravuje dávkování. Naštěstí množství užívaných imunosupresivních léků nutných k udržení zdravé transplantované plíce klesá po prvních měsících od operace. Přesto je však určitá imunosupresivní léčba trvale nutná po celou dobu po transplantaci. Nikdy nesmíte bez svolení Vašeho lékaře měnit nebo vynechat dávky předepsaných léků.

Všechny v současnosti užívané imunosupresivní léky mohou vyvolávat různé vedlejší účinky. Nebuďte zděšeni až budete pročítat příbalové letáky Vám předepsaných léků. Možnost případného nežádoucího účinku není důvodem, proč lék nepodávat. Výskyt nežádoucích účinků je přímo úměrně závislý na velikosti dávky léku, proto je výhodné současně podávat více různých léků v nižších dávkách. Dosáhne se tak dobrého imunosupresivního účinku a předejde vzniku nežádoucích účinků. Proto i Vy budete pravděpodobně užívat kombinaci několika léků. Každý člověk je jiný a každý organismus má jiné potřeby, imunosupresivní léčba se podle jeho potřeb šije každému na míru, proto nebuďte překvapeni, když zjistíte že jiný pacient užívá jiné léky a v jiných dávkách.

Dávkování imunosupresiv se liší nejen v prvních měsících a pozdějším období, ale je jiné také při léčbě akutní rejekce, kdy se krátkodobě podávají vysoké dávky, a jiné je při dlouhodobé udržovací léčbě.

Používaná imunosupresiva se liší svým účinkem a od toho se odvíjí i specifické nežádoucí účinky dané pro ten který lék. V zásadě je lze rozlišit na:

1. základní imunosupresivní léky, to jsou synteticky vyráběné léky, které působí potlačením aktivování lymfocytů – druh bílých krvinek. Jejich odlišnost je především v různé míře toxických účinků na různé orgány a podle toho se odvíjí i jejich předepisování u různých pacientů. Patří sem cyklosporin A (Sandimune Neoral), kyselina mykofenolová (CellCept), Tacrolimus (Prograf) a Sirolimus (Rapamune). Mezi možné vedlejší těchto léků patří: třes rukou, bolesti hlavy, brnění (parestesie), hypertenze, zhoršení funkce ledvin, možné zažívací potíže jako průjem, nucení na zvracení nebo zvracení, snížení počtu bílých a červených krvinek, nadměrné ochlupení, padání vlasů, poruchy vidění a zbytnění dásní. Při podávání těchto léků se nedoporučuje pít grapefruitový džus, který může zvyšovat jejich hladinu v krvi a tak vyvolat možné vedeljší účinky.

2. kortikoidy, nebo kortikosteroidy (nejčastěji preparát Prednison), to je hormon, který je v lidském těle produkován v nadledvinách a má vliv na regulaci celé řady procesů, mj tlumí množení a aktivaci lymfocytů, omezují tvorbu protilátek a tak působí imunosupresivně. Mezi možné nežádoucí účinky podávání kortikoidů může patřit: vyvolání nebo zhoršení stávající cukrovky, vyvolávají chuť k jídlu a vedou k obezitě – tzv Cushingoidní vzhled (otylé tváře, kulatá záda), způsobují vznik vysokého krevního tlaku ,zvyšují hladinu tuků a cholesterolu v krvi.mohou způsobit žaludeční vřed, působí na ztenčení kůže a vznik strií, také mohou vést k nadměrnému ochlupení, působí řídnutí kostí a rozvoj osteoporozy, zhoršuje a zpomaluje hojení ran. Pokud se některý z nežádoucích účinků objeví lze upravit dávku kortikoidu a nebo vzniklý stav léčit podáním jiného léku.

3. v rámci imunosupresivní léčby budete z preventivních důvodů také užívat léky předcházející možné infekci jako antibiotika, antimykotika (proti plísním) a antivirotika. Jejich podávání může být spojeno se zažívacími potížemi jako průjem nebo zvracení, nebo mohou působit kožní reakci.

Ostatní léky

Kromě výše uvedené nezbytné imunosupresivní léčby se pravděpodobně neobejdete bez dalších léků, které budou podávány k předcházení a zmírnění vedlejších účinků imunosupresiv. Můžou Vám být předepsány léky na úpravu cukrovky, na snížení krevního tlaku, na snížení tuku a cholesterolu v krvi, léky předcházející vzniku žaludečního vředu, léky upravující zažívání, léky podporující funkci ledvin, železo na chudokrevnost, minerály jako hořčík a vápník, které se díky léčbě ve větší míře vylučují z těla atd.

Při užívání léků dodržujte následující:

  • dodržujte vždy pečlivě pokyny svého lékaře
  • imunosupresivní léky MUSÍTE UŽÍVAT jinak můžete přijít o Vaše nové plíce
  • nikdy neměňte sami dávku léků ani je nepřestaňte užívat
  • snažte se léky užívat každý den vždy ve stejnou dobu
  • informujte Vašeho lékaře o všech nových nebo neobvyklých vedlejších účincích, které pozorujete
  • neordinujte si sami volně prodejné léky, pokud vám jiný specialista předepíše nějaký lék, informujte jej jaké léky doposud užíváte kvůli možné interakci. Při pochybnostech konzultujte lékaře transplantačního týmu
  • ujistěte se, že máte dostatek léků, aby Vám vyšli přes víkend nebo přes svátky a do další kontroly.

Inhalace

Součástí pooperační léčby je i nezbytná pooperační inhalace – nebulizace. Jedná se o pravidelné, několikrát denně se opakující vdechování aerosolu léků. Jde o léky, které usnadňují odkašlávání a toaletu dýchacích cest. Druhou skupinou inhalovaných léků jsou lokálně na sliznici dýchacích cest působící antibiotika a antimykotika, které předchází vzniku infekce dýchacích cest a zápalu plic. Ještě před vaším propuštěním z nemocnice po operaci Vás vybavíme inhalátorem a sestry Vás naučí, jak s ním správně zacházet a jak léky správně dávkovat.