Ledviny » Imunosupresivní léky

Imunosupresivní léky

POZNÁMKA

Některé imunosupresivní léky budete muset užívat celoživotně (tzv. udržovací léčba), zatímco jiné se užívají jen krátce nebo k léčbě rejekční epizody.

Udržovací léčba

 • cyklosporin
 • tacrolimus
 • kortikosteroidy
 • azathioprin
 • mykofenolát mofetil
 • sirolimus

Krátkodobé použití, tzv. indukční léčba

 • daklizumab
 • basiliximab

Léčba rejekce

 • kortikosteroidy
 • antilymfocytární imunoglobulin (ALG)
 • antithymocytární imunoglobulin (ATG)
 • muromonab-CD3

Váš organismus vnímá novou ledvinu jako cizí a pokusí se ji napadnout podobně jako napadá bakterie, které se dostanou do těla. Imunosupresivní léky zabraňují odmítnutí ledviny oslabením odpovědi vašeho imunitního systému proti „vetřelci“. Imunosuprese však na druhé straně může způsobit, že se stanete vnímavějšími k infekcím. Proto je třeba najít ideální rovnováhu mezi dvěma potřebami: potřebou zabránit odmítnutí (rejekci) ledviny a potřebou dostatečné obranyschopnosti proti infekcím.
Potřeba imunosupresivních léků, které jsou nutné pro zachování transplantovaného orgánu, naštěstí za několik měsíců po transplantaci klesá. Určitá imunosuprese je přesto nutná i po mnoha letech po transplantaci. Bez svolení lékaře nesmíte nikdy přestat léky užívat ani měnit jejich dávky. Mohlo by to ohrozit funkci transplantované ledviny.
Níže uvádíme přehled nejčastěji užívaných imunosupresivních léků užívaných při transplantaci ledviny. Pokud budete mít zájem o podrobnější informace, obraťte se na svého lékaře či transplantační tým. Vedlejší účinky se vyskytují jen u některých pacientů. Spolu se snižováním dávek imunosupresiv se pravděpodobnost jejich výskytu dále snižuje.

Imunosupresiva užívaná po transplantaci ledvin