Slinivka » Život po transpantaci slinivky

Život po transpantaci slinivky

Cvičení a sport po transplantaci

Pro pacienta s dlouho trvajícím diabetem představují hlavní omezení především již dřívější pozdní komplikace diabetu, a to zejména retinopatie a polyneuropatie. U nemocných s pokročilou retinopatií je nevhodná výrazná fyzická zátěž a to zejména prováděná v předklonu, na bobku či s použitím zaťatých břišních svalů, kdy se krev nahrne do oblasti hlavy a očí. Neuropatie a cévní postižení zvyšují riziko vzniku syndromu diabetické nohy. To je třeba si uvědomit zvláště v době po transplantaci, kdy se podstatně zvyšuje tolerance námahy a tím i chuť podnikat dříve nemožné výlety či společenské aktivity (tanec). Sama transplantace toleranci fyzické námahy a cvičení rozhodně zvyšuje a pouze v časném potransplantačním období je třeba počkat na úplné zahojení operačních ran.

Základní pravidla pro pobyt na slunci:

  • Nevystavujte se slunečnímu záření zbytečně.
  • Při pobytu na slunci (v létě i při oblačném počasí) používejte krémy s ochranným faktorem alespoň 15.
  • I při běžném životě je třeba viditelné partie kůže chránit krémem (obličej, krk, ramena, paže a ruce).
  • Dávejte přednost oblečení s dlouhými rukávy.
  • Noste klobouky.
  • Používejte sluneční brýle.
  • Rozhodnete-li se pro pobyt u moře, chraňte se před přímým sluncem.
  • Nenavštěvujte solárium.
  • Mějte na paměti, že opalování je pro Vás nezdravé!

Dovolená a pobyt na slunci

Koupání v čistých vodách je možné. Při koupání ve volné přírodě je nutné užívat ochrannou obuv, aby se případné poranění nestalo počátkem syndromu diabetické nohy.

Přímé sluneční záření přispívá ke vzniku kožních nádorů. Toto riziko je větší u osob léčených transplantací, a proto je vhodné se před dlouhým působením slunce chránit.

Kouření

Nekuřte! Jedná se o velmi nezdravý návyk i pro běžnou populaci. Při současném užívání imunosupresivních léků se veškerá rizika kouření (chronický zánět průdušek, onemocnění srdce a cév, rakovina plic i jiných orgánů) výrazně zvyšují.

Sexuální život

Dlouhodobé trvání diabetu má často za následek pokles sexuálních funkcí, který dále zhoršuje přítomnost nedostatečnosti ledvin. Erekci mohou snižovat některé léky užívané v léčbě hypertenze. Po transplantaci lze naopak očekávat určité zlepšení. Často je ovšem vhodná spolupráce se sexuologem, který může pomoci radou nebo doporučením speciální léčby.

Imunosupresivní léky sexuální funkce zpravidla nenarušují a mohou se kombinovat s některými dnes dostupnými léky používanými v léčbě impotence.

U řady mladších žen se po transplantaci ledviny může znovu objevit menstruační cyklus a pochopitelně trvá nebo dokonce znovu vzniká možnost otěhotnění. Obecně není těhotenství pro pacientky s dlouhodobě trvajícím diabetem a navíc léčené transplantací vhodné. Může dojít ke zhoršení komplikací diabetu, zejména retinopatie, je větší riziko zhoršení funkce ledvin (vlastních či transplantovaných) a zejména, plod je po transplantaci trvale vystaven účinku mnoha léků, z nichž některé mohou vyvolávat vrozené odchylky.

Ženy se zachovalou plodností by proto měly užívat účinnou antikoncepci a případné eventuální těhotenství by měly rozhodně prodiskutovat se svým lékařem.