Plíce » Zdravotní péče po propuštění z nemocnice

Zdravotní péče po propuštění z nemocnice

Přechod do domácího prostředí bývá pohnutá a radostná událost. Nadšení z výrazného zlepšení dechových funkcí, může ale na druhé straně provázet úzkost a obavy, jestli zvládnu novou situaci. Je důležité si uvědomit, že uzdravení je dlouhotrvající proces . Vám i Vaší rodině bude nějaký čas trvat, než se přizpůsobíte novému životnímu stylu. Život s transplantovaným orgánem je proces učení.

V následujících bodech se pokusíme postihnout nejběžnější situace, se kterými se můžete v životě po transplantaci setkat, na co byste měli dát pozor a čeho se vyvarovat.

Pravidelné kontroly, plicní biopsie

Samotnou transplantací Vaše spolupráce s transplantačním týmem nekončí, naopak začíná. Od Vašeho propuštění do domácí péče budete pravidelně přicházet na ambulantní kontroly, které mají za cíl sledovat účinnost Vaší léčby a včas rozpoznat a léčit komplikace. Při ambulantních kontrolách se pravidelně sledují parametry v krvi, hodnotí se spirometrie k posouzení plicních funkcí a provádí rtg plic. Tyto návštěvy jsou zpočátku poměrně časté.

V prvních dvou měsících od operace každý týden. Dále do půl roku od operace každé 2 až 4 týdny. A do konce prvního roku pak každý měsíc.V dalších letech se Vaše návštěvy plánují podle celkového zdravotního stavu. V nejlepším případě Vám návštěvy doporučíme jednou za 2–3 měsíce.

Kromě ambulantních kontrol budete objednáváni ke krátkým hospitalizacím k provedení plicní biopsie. Ta se provádí v krátké celkové anestesii pomocí bronchoskopu.Odebere se 5-6 částeček plicní tkáně veliké 2-3mm, které se pošlou na histologické zpracování k vyloučení akutní rejekce. Plicní biopsie se provádí plánovaně před propuštěním a potom 3, 6 a 12 měsíců od transplantace. Kdykoli vznikne podezření pro zhoršení Vašeho celkového stavu na akutní rejekci, bude toto vyšetření také provedeno.

Péče po návratu z nemocnice

Po návratu z nemocnice domů leží zodpovědnost za Váš zdravotní stav na Vás samých. Proto je dobré naučit se věnovat pozornost situacím, které mohou být prvními varovnými příznaky počínající infekce. Také je potřebné dodržovat taková režimová opatření, abyste případné infekci co nejvíce předcházeli.

Mezi ukazatele zánětu patří zvýšená teplota. Pokaždé když pocítíte horečku, svalový třes, bolesti nebo pocit slabosti a celkové nepohody, změřte si teplotu. Pokud naměříte teplotu nad 38°C měli byste ihned kontaktovat transplantační tým. Nesnažte se léčit sami, neordinujte sami sobě žádné léky. Je velmi nezodpovědné namlouvat si, že to nic není, a že to přejde samo. Zvýšená teplota může být prvním příznakem vážného zánětu. Čím dříve se podchytí správnou léčbou, tím lehčí a kratší bude průběh dalšího léčení. Je mnohem lepší stokrát zavolat nebo přijít na kontrolu zbytečně než promeškat rozvoj závažné komplikace.

Jako prevence infekce je důležité zachovávat dobrý standard osobní hygieny. Před jídlem a po použití WC si vždy umyjte ruce mýdlem. Čistěte si pečlivě nehty za pomoci kartáčku. Myjte se pravidelně, dávejte přednost sprše před koupelí ve vaně. Raději než pevné mýdlo používejte mýdlo z dávkovače.

Dodržujte vysoký standard ústní hygieny. Zuby si čistěte hned po každém jídle a ústa si vyplachujte antiseptickou ústní vodou. Používejte měkký zubní kartáček, abyste si neporanili dásně. Pokud máte umělý chrup pečlivě jej čistěte po každém jídle.

Špatná ústní hygiena může podpořit rozvoj vedlejšího účinku cyklosporinu, kterým je nepříjemné zbytnění dásní. To se dá zlepšit pravidelným vyplachováním dutiny ústní peroxidem vodíku nebo ústní vodou.

Každého půl roku se objednejte na pravidelnou preventivní zubní prohlídku. V případě stomatologických zákroků je kvůli imunosupresivní léčbě nutné profylaktické podání antibiotik před zákrokem. Upozorněte na to Vašeho zubaře.

Užívání kortikoidů může mít nežádoucí vliv na vaši pokožku a vlasy. Zpravidla na obličeji nebo na horní polovině trupu se může objevit akné. Postižená místa třikrát denně omývejte antibakteriálním mýdlem. Mýdlo vždy dobře opláchněte. Zamezte mechanickému odírání postižených míst, tzn. ani si je sami neškrábejte a nemačkejte. K zamaskování akné nepoužívejte make-up, který zhoršuje hojení. Pokud je postižení rozsáhlé a dlouhodobě zůstává problémem obraťte se na transplantační lékaře, kteří mohou buď upravit dávku kortikoidů nebo doporučit péči dermatologa.

Dalším vedlejším účinkem léků může být nadměrně suchá pokožka. Pokud se objeví, vynechejte dočasně mytí těchto míst mýdlem. Pokud přetrvává užívejte jemné mýdlo s hydratačním účinkem. Po mytí promazávejte tělovým mlékem.

Kortikoidy mohou zhoršit kvalitu Vašich vlasů. Mohou se stát křehkými a lámavými. Další barvení, odbarvování nebo trvalá mohou kvalitu vlasů ještě více zhoršit, a je na zvážení jestli je podstupovat. Pro zlepšení kvality vlasů užívejte pravidelně kvalitní kondicionér.

Užívání léků zvyšuje citlivost pokožky k ultrafialovým paprskům slunečního záření. Možná zpozorujete, že se daleko snáze spálíte/opálíte než tomu bylo dříve. Dlouhodobá expozice UV záření obecně může vyvolávat rakovinu kůže. Toto riziko je zvýšené u lidí s oslabeným imunitním systémem. Z těchto důvodů se v létě vyhýbejte pobytu na slunci mezi 10.-15. hodinou, noste dlouhé rukávy a nohavice a užívejte pokrývku hlavy stínící obličej. Nenavštěvujte solária. Holé části těla – zejména obličej, krk a ruce – mažte opalovacím krémem s ochranným faktorem minimálně 15. Mějte na mysli, že sluneční paprsky působí na kůži i při zatažené obloze. Paprsky odražené od vodní hladiny písku nebo sněhu mají stejně nepříznivý účinek na kůži, jako přímé záření. Věnujte zvýšenou pozornost všem pigmentovým skvrnám a mateřským znaménkům. V případě jejich zvětšování, změny barvy, růstu nad povrch okolní kůže nebo při nepravidelném ohraničení vždy vyhledejte kožního lékaře k vyloučení možné malignity.