Játra » Zdravotní péče po propuštění z nemocnice

Zdravotní péče po propuštění z nemocnice

Propuštění z nemocničního lůžka po těžké nemoci může u některých příjemců jaterního štěpu vyvolat pocity nejistoty. Obavy však nejsou na místě, nejtěžší období již máte za sebou a návrat k nor málnímu životu probíhá většinou rychle. Nadále zůstanete v péči členů transplantačního týmu. S jejich pomocí, s podporou Vašich blízkých a s nezbytnou spoluúčastí Vaší vůle se v průběhu několika málo měsíců budete moci pravděpodobně vrátit do normálního života a od ostatních lidí Vás bude odlišovat jen jizva po operaci a několik nezbytných pravidelných povinností. Je důležité se naučit je dodržovat.

Vaše povinnosti po transplantaci:

 • Užívání imunosupresiv
 • Užívání dalších předepsaných léků
 • Pravidelné návštěvy ošetřujícího lékaře
 • Pravidelné kontroly za hospitalizace
 • Dodržování zdravého životního stylu

Nezbytné pravidelné povinnosti pacientů po transplantaci:

 • Nedílnou součástí péče o funkci transplantovaných jater je užívání předepsaných léků ze skupiny imunosupresiv. Imunosupresiva jsou léky, které brání odhojení přenesených jater. Počítejte s tím, že je budete muset užívat trvale a pravidelně. Proto si již od počátku zvykněte brát tyto léky zcela pravidelně a spolehlivým způsobem kontrolujte, že je skutečně užíváte (například sledujte počet kapslí v balení, připravujte si krabici s léky na týden dopředu a podobně). Tyto léky jsou velmi účinné, mají však i řadu vedlejších účinků, které mohou být velmi závažné. Jejich dávkování Vám proto určuje Váš lékař na pravidelných kontrolách. Neopomeňte si proto každou změnu dávky řádně poznamenat.
  Více informací o imunosupresivech najdete v samostatné kapitole Imunosupresivní léky.
 • Váš lékař Vám pravděpodobně rovněž předepíše další pomocné léky, které mají za cíl chránit Vás před infekčními komplikacemi, před tvorbou kamenů ve žlučovodech a před dalšími komplikacemi, jakými jsou odvápnění kostí, nedostatek hořčíku v organizmu nebo vznik žaludečního a dvanácterníkového vředu. Část pacientů bude také muset užívat léky na vysoký krevní tlak, na cukrovku a možná ještě i další léky. Těchto léků může být celá řada a je nutno s tím počítat.
 • Další Vaší povinností jsou pravidelné návštěvy ošetřujícího lékaře. Tyto ambulantní kontroly mají za cíl sledovat účinnost Vaší léčby a včas rozpoznat a léčit komplikace. Tyto návštěvy jsou zpočátku poměrně časté, typicky každý týden v prvých 2 měsících od operace,každé 2 až 4 týdny v prvém půl roce a jednou měsíčně po 6 měsících od transplantace. V následujících letech se Vaše návštěvy plánují podle Vašeho celkového zdravotního stavu. V nejlepším případě Vám návštěvy doporučíme jednou za 2–3 měsíce.
 • Kromě těchto pravidelných ambulantních kontrol Vás budeme zvát na kontroly za hospitalizace, nejdříve v ročních intervalech. V průběhu krátké hospitalizace (2–3 dny) bude provedena řada vyšetření, sloužících k posouzení změn v játrech, které se mohou vyvinout i bez laboratorní odezvy. Jedním z těchto vyšetření je jaterní biopsie. Může se stát, že budete muset vyhledat lékařskou pomoc v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu. V tom případě je nejvhodnější zatelefonovat na kontaktní číslo do svého transplantačního centra a domluvit si vyšetření na ambulanci či urgentní vyšetření v nemocnici, bude-li k tomu shledán dostatečný důvod.
 • Kromě výše vypsaných povinností vede cesta k dlouhodobému dobrému zdravotnímu stavu přes dodržování základních pravidel zdravé životosprávy. Jedná se především o dodržování principů zdravé výživy, hygieny, návštěvy preventivních lékařských prohlídek, udržení tělesné váhy a pokud možno i dostatečné fyzické aktivity.

Preventivní prohlídky

Pacienti po transplantaci jater jsou vystaveni všem zdravotním rizikům jako ostatní populace, některá rizika jsou ale podstatně vyšší. Proto je nutné pravidelně docházet na preventivní prohlídky, které mají za cíl včas diagnostikovat některá závažná onemocnění:

 • Gynekologické vyšetření nejméně 1x za rok
 • Mamografie u žen od 30 let výše.
 • Kožní vyšetření se zaměřením na kožní nádory (nejméně 1 za rok u všech příjemců).
 • Kostní denzitometrie (vyšetření složení kosti) v prvních letech po transplantaci jater jednou za rok, dále dle nálezu.
 • Stomatologické vyšetření doporučujeme minimálně 2x ročně. Před každým závažnějším zákrokem je nutné použít preventivně antibiotika.
 • Koloskopické vyšetření. U všech nemocných se střevními záněty 1x za rok. U ostatních jednou za 5 let. Podle nálezu mohou být vyšetření prováděna častěji.