Obecné informace » Slovníček

Slovníček


acidobazická regulace

snaha organizmu udržet vnitřní prostředí v prostředí mírně zásaditém, nejdůležitějším orgánem jsou v tomto smyslu právě ledviny.


Acidóza

překyselení organizmu


Akutní tubulární nekróza

Zpravidla jen přechodné poškození ledviny, které může být příčinou opožděného nástupu funkce po transplantaci. Bývá způsobeno při odběru, během uskladnění před transplantací či časně po transplantaci. Díky regeneraci ledvinných kanálků se většinou upraví v průběhu několika dnů až týdnů po transplantaci. ATN je někdy provázena fází, kdy ledvina produkuje nadměrné množství moči, a to 10 a více litrů denně.


Amyláza

Trávicí enzym, který produkuje slinivka břišní.


Anemie

Chudokrevnost, nedostatek červeného krevního barviva. Vzniká často při pokročilém onemocnění ledvin. Po transplantaci ledviny se zpravidla upravuje.


Anestetikum

lék, který snižuje bolest otupěním citlivosti


anesteziolog

lékař zajišťující bezbolestný průběh některých chirurgických zákroků, operací tím, že místně znecitliví tkáně nebo uvede pacienta do narkózy


Antacidum

lék, který pomáhá chránit zažívací systém a ulevit od pálení žáhy a nepříjemných zažívacích pocitů


Antibiotika

Léky používané k léčbě bakteriálních infekcí. Podávají se již preventivně před transplantací nebo později při výskytu infekce. Citlivost mikrobů vůči antibiotikům se testuje v laboratoři ze vzorků krve, moči či sekretů pacienta.


Antigen

Cizorodá látka v organismu, kterou rozezná imunitní systém. Různé antigeny se nacházejí v transplantované tkáni či orgánu a mohou vyvolat imunitní odpověď. Pokud není tato odpověď potlačena, může vyvolat odhojení (rejekci) tkáně nebo orgánu.


antihypertenziva

léky používající se při léčbě vysokého krevního tlaku


ascites

tekutina shromážděná v dutině břišní


Ateroskleróza

proces ukládání tuků ve výstelce tepen


B-lymfocyt

druh bílé krvinky


Bakterie

malý organismus (mikrob), který může způsobovat onemocnění


Biopsie

Vyšetření, při kterém se odebere vzorek transplantovaného orgánu k vyšetření pod mikroskopem. Může odhalit příčinu zhoršené funkce orgánu a tím pomoci k volbě vhodné léčby. Provádí se nejčastěji za kontroly ultrazvukem pomocí vpichu skrz kůži do transplantovaného orgánu. Před vpichem se okolí „umrtví“ anestetikem, aby píchnutí nebolelo. Po vyšetření musí pacient většinou několik hodin ležet, aby nehrozilo krvácení v místě vpichu. Výsledek vyšetření může být znám již tentýž den, většinou však do dvou dnů.


C-peptid

Látka, která se uvolňuje z B-buněk pankreatu společně s inzulinem. Její přítomnost prokazuje, že v těle pacienta probíhá přirozená sekrece inzulinu.


Coma (kóma)

hluboké bezvědomí


compliance

spolupráce mezi pacientem, jeho rodinou a zdravotnickým týmem


Cytomegalovirus

virová infekce, která je velmi častá u transplantovaných pacientů. Postihuje plíce a další orgány. Cytomegalovirus patří do skupiny virů herpes simplex (oparu)


cholesterol

forma tuku, která zajišťuje nezbytné funkce v organismu, avšak může rovněž způsobovat srdeční onemocnění. Cholesterol je obsažen v potravinách živočišného původu (maso, ryby, drůbež, vajíčka a mléčné výrobky)


Denervace

nervy transplantovaného srdce jsou přerušeny, a proto není pociťována žádná bolest


Dezinfekce

ničení choroboplodných zárodků


Diabetes mellitus

cukrovka, onemocnění, doprovázené vysokými hladinami cukru v krvi


Diuretikum

lék, který zvyšuje množství vytvořené moči


Draslík

prvek, který je nezbytný pro tělesné funkce


Dusík močoviny v krvi

vedlejší produkt štěpení bílkovin v těle


dysplázie ledviny

ledvina je menší a je změněna i struktura tkáně


Edém

otok, nadbytek tekutiny v tělesných tkáních


Echokardiografie

vyšetření srdce ultrazvukem


EKG – elektrokardiogram

záznam elektrické aktivity srdce


Elektrokardiogram

záznam elektrické aktivity srdce


Elektrolyt

rozpuštěná forma prvku, např. sodíku, draslíku, hořčíku, chloru atd.


Enuréza

bezděčné noční pomočování ve věku, kdy už to okolí nepovažuje za normální


Enzym

bílkovina vytvářená v těle, která je schopna přeměnit látku z jedné formy na jinou


erytrocyty

červené krvinky


erytropoetin

hormon vznikající ve dřeni ledvin a regulující tvorbu červených krvinek


Familiární výskyt

onemocnění se vyskytuje u více členů rodiny, ať již u rodičů nebo sourozenců dítěte, ale i u dalších pokrevních příbuzných


Glomerulární filtrace

proces, kdy z krve na úrovni glomerulů vzniká moč hematurie = přítomnost zvýšeného množství červených krvinek v moči (tzv. krev v moči)


glomeruly

ledvinná klubíčka, zde se filtruje krev a vzniká z ní po průchodu tubuly definitivní moč


Glukóza

jednoduchý cukr


Glykemie

hladina cukru v krvi

Hematokryt

stanovení obsahu barviva červených krvinek


Hematom

krevní výron v hlubších tkáních


Hemodialýza

léčebná metoda nahrazující funkci ledvin – očišťuje krev od zplodin látkové přeměny


Hemoragie

krvácení


Herpes

druh virů, které způsobují infekci u lidí: herpes simplex (opar) způsobuje vřídky na rtu a pohlavních orgánech; virus herpes zoster způsobuje pásový opar


homeostáza

snaha udržet rovnováhu a stálost vnitřního prostředí organizmu


Hořčík

prvek, který je nezbytný pro tělesné funkce


Hospitalizace

pobyt v nemocnici


Hypercholesterolemie

vysoká hladina cholesterolu


hypertenze

zvýšený krevní tlak


hypoplázie ledviny

ledvina je významně menší než normálně, její struktura ale může být zachována


cholesterol

forma tuku, která zajišťuje nezbytné funkce v organismu, avšak může rovněž způsobovat srdeční onemocnění. Cholesterol je obsažen v potravinách živočišného původu (maso, ryby, drůbež, vajíčka a mléčné výrobky)


I.V. katétr

malá jehla s dutou hadičkou, která je zavedena do žíly a používá se k podávání léků anebo tekutin 


I.V. nebo intravenózní

podání léků nebo tekutin přímo do žíly


Ikterus

žloutenka


Imunita

schopnost odolávat určité infekční chorobě


Imunitní systém

ochrana organismu před invazí cizorodých látek, jako jsou bakterie a viry


imunosupresiva

léky, které tlumí obrannou reakci organizmu proti cizorodé látce, proti tkáni transplantovaného orgánu. Podává se k prevenci rejekce (odmítnutí) transplantovaného orgánu.
Přehled imunosupresivních léků


Inzulin

hormon slinivky břišní snižující hladinu cukru v krvi


kalium

draslík, jeden ze základních prvků v organizmu


Kanyla

plastová trubička umožňující proudění tekutiny


kardiolog

lékař zabývající se chorobami srdce


Katétr

hadička, která umožňuje, aby tekutina vtékala či vytékala z tělní dutiny


katetrizace měchýře

zavedení úzké trubičky = cévky do močového měchýře


Kompenzace

vyrovnání organismu s nastalou změnou


Komprese

stlačení


Koronární tepny

cévy zásobující srdce kyslíkem


Kortikosteroidy

kategorie imunosupresivních léků, do níž patří např. prednison a prednisolon


Kreatinin

látka, která je obsažena v krvi a moči. Je výsledkem normálních chemických reakcí v těle. Vysoké hladiny kreatininu jsou známkou snížené funkce ledvin.


Krevní destička

malá krevní buňka, která je potřebná pro srážení krve


Lymfocyty

Bílé krvinky, krevní buňky, které bojují proti infekci; součást imunitního systému


Lymfom

druh zhoubného nádorového onemocnění bílých krvinek, obvykle je léčitelný


Metabolismus

látková přeměna


Nefrolog

lékař zabývající se chorobami ledvin


Neutrofil

druh bílé krvinky


Očkování oslabenou vakcínou

očkování oslabenou formou živého viru, která navodí imunitu proti danému onemocnění, avšak nikoliv dané onemocnění


Parestezie

pocity brnění v končetinách (pocit „špendlíků a jehliček“)


Pásový opar

infekce virem herpes (herpes zoster), která obvykle postihuje nerv; v oblasti příslušného nervového zásobení se objevuje bolest a kožní postižení


Perorálně

podávaný ústy


Profylaxe

užívání léků, např. antibiotik, k prevenci onemocnění


Protilátka

bílkovina, kterou vytváří tělo k vyloučení cizorodých látek, jako jsou např. bakterie


Rehabilitace

navrácení výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti


Rejekce orgánu

pokus imunitního systému odmítnout nebo zničit to, co rozezná jako „cizí“ látku (např. transplantovaný orgán). K prevenci rejekce (odmítnutí) transplantovaného orgánu se užívají imunosupresivní léky.


Rekonvalescence

zotavování se po nemoci


Renální

týkající se ledvin


Reoperace

opakovaná operace


RTG

rentgen


Selhání levin

ztráta funkce ledvin, ať už akutní, nebo chronická, která vede ke zvýšení hladiny močoviny a kreatininu


Sodík

součást soli (chlorid sodný); elektrolyt, který je hlavní solí v těle


Symptom

příznak


T-lymfocyt

bílá krvinka, která má hlavní úlohu při rejekci


Terapie

léčba


TK

tlak krve


Trombóza

tvorba krevní sraženiny v cévě


Ultrazvuk

zviditelnění struktur těla pomocí zvukových vln


Urea

močovina, konečný produkt metabolismu dusíku v organismu


Uremie

nadměrný obsah močoviny a dalších dusíkatých odpadních produktů v těle


Ventilátor

přístroj, který pomáhá pacientovi při dýchání


Virus

velmi malý organismus (mikroorganismus), který způsobuje infekci


Žloutenka

žluté zbarvení kůže a očí způsobené nadměrným obsahem produktů žluče v krvi


Žlučník

váček uložený pod játry uchovávající žluč