Slinivka » Imunosupresivní léky

Imunosupresivní léky

Imunosuprese

Pacienti po transplantaci pankreatu i pacienti po transplantaci Langerhansových ostrůvků musí užívat imunosupresivní léky pro potlačení imunitních mechanismů organismu vedoucích k rejekci transplantovaného orgánu.

U všech imunosupresivních léků se vyskytuje zvýšené riziko infekcí, protože imunita, kterou je nutno po transplantaci utlumit, zajišťuje rovněž ochranu před infekcemi. Aby bylo riziko nežádoucích účinků co možná nejmenší, je třeba dávku imunosupresivních léků individuálně upravovat.

Imunosupresiva užívaná po transplantaci slinivky

  • cyklosporin A (Sandimmun; Sandimmun Neoral; Consupren; Equoral; Gengraf)