Plíce » Před transplantací plic

Před transplantací plic

Po prvním uvážení transplantace plic, kterou zpravidla navrhne Váš ošetřující pneumolog, je nutné podstoupit celou řadu vyšetření, která posoudí jestli Váš zdravotní stav umožní provést operaci, s jak velkým rizikem a jaké komplikace lze očekávat v dalším průběhu. Součástí těchto vyšetření je mj. i zubní vyšetření a ošetření případných zkažených zubů, které mohou být v budoucnu zdrojem infekce. Podobně jako prevenci infekčního onemocnění je nutné podstoupit předepsaná očkování. V neposlední řadě je součástí předoperační přípravy i vyšetření psychologem.

Potom následuje informační pohovor, při kterém budete zařazeni na čekací listinu – waiting list. Od této chvíle můžete být kdykoli kontaktováni lékařem transplantačního týmu, že se pro Vás našly vhodné plíce. V současné době je v ČR na čekací listině transplantace plic 40 čekatelů. Doba čekání na vhodný orgán může být až 2 roky, ale transplantace může rovněž proběhnout druhý den po zařazení na čekací listinu.

Rozhodujícím kriteriem pro volbu vhodného orgánu je shoda v krevní skupině a velikost orgánu, který musí alespoň přibližně odpovídat velikosti Vaší postavy. Až po zvážení těchto okolností rozhoduje o přidělení orgánu, čas strávený na čekací listině. Tato skutečnost může ovlivnit dobu čekání na orgán. Drobná 150cm vysoká žena s krevní skupinou AB (krevní skupina AB je vzácná) bude pravděpodobně čekat déle než 180cm vysoký muž s krevní skupinou A.

Během čekání na transplantaci budete stále v kontaktu s transplantačním týmem. Jednou za měsíc budete telefonicky kontaktováni naší sestrou, jak se Vám daří. Jednou za 1/4 – 1/2 roku budete pozváni k ambulantní kontrole. Krom toho budete nadále v péči Vašeho pneumologa.

V případě jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ať už pouhého nachlazení, nebo zhoršení základního onemocnění, které si vyžádá hospitalizaci, je nutné o této skutečnosti informovat transplantační tým.

Je nezbytné být vždy a za všech okolností telefonicky dostupný. Je dobré si pořídit mobilní telefon a zvolit operátora, který dobře funguje tam kde trávíte většinu času (doma, na chalupě…). V případě jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ať už pouhého nachlazení, nebo zhoršení základního onemocnění, které si vyžádá hospitalizaci, je nutné o této skutečnosti informovat transplantační tým. Stejně tak pokud budete např. cestovat do zahraničí je třeba informovat o tom, že nebudete v daném období dostupní a Váš stav na čekací listině se během té doby označí jako neaktivní. Po skončení těchto důvodů to telefonicky oznámíte a Váš stav na čekací listině se znovu aktivuje.

V období čekání na transplantaci je dobré udržovat se v dobré kondici a udržet si dobrou svalovou sílu Pokud trpíte nadváhou, budete vyzváni k redukci hmotnosti, kterou můžete předejít závažným pooperačním komplikacím. Naopak u pacientů s cystickou fibrózou trpícím podvýživou je nutná speciální vysokoenergetická dieta.

Vaše rozhodnutí podstoupit transplantaci musí být pevné a neotřesitelné. Připravte se na skutečnost, že telefonát o vhodné plíci Vás může zastihnout v jakékoli denní či noční době, bez ohledu na to zasedáte-li s rodinou k štědrovečerní tabuli nebo máte nasmlouvané řemeslníky na neděli. Vaše motivace k transplantaci musí převážit všechny tyto nepříznivé a stresující okolnosti. K tomu Vám také pomůže podpora Vašich blízkých a dobré rodinné zázemí. Je dobré aby Váš partner nebo partnerka nebo rodinný příslušník se spolu s Vámi účastnili kontrol před transplantací a stejně jako Vy se zajímali o všechny potřebné informace. Stanou se pro Vás důležitou oporou a pomocníkem v dalším období.

Je vhodné mít dopředu připravené zabalené věci do nemocnice. Předejdete tak zbytečnému stresu při chvatném balení před Vaším odjezdem do nemocnice.

S sebou nepotřebujete nic zvláštního:

  • pyžamo, domácí obuv, župan, spodní prádlo
  • toaletní potřeby
  • knížku nebo walkman na ukrácení dlouhé chvíle.

Ale vše Vám mohou přivézt příbuzní dodatečně.