Obecné informace » Imunosupresivní léky

Imunosupresivní léky

Váš organismus vnímá nový orgán jako cizí a pokusí se ho napadnout podobně jako napadá bakterie, které se dostanou do těla. Imunosupresivní léky zabraňují odmítnutí nového orgánu oslabením odpovědi vašeho imunitního systému proti „vetřelci“.

Bez svolení lékaře nesmíte nikdy přestat léky užívat ani měnit jejich dávky. Mohlo by to ohrozit funkci transplantovaného orgánu.

Informace jsou pouze orientační, užívání léčiv konzultujte se svým lékařem.

Přehled imunosupresiv registrovaných v České republice

Přehled obsahuje název léčivé látky, názvy léků registrovaných v ČR, mechanismus účinku, podávání léčiva, hlavní nežádoucí účinky a odkaz na příbalový leták. Informace jsou doplněny odkazy na další informace o léčivu převzaté z citovaných brožur pro pacienty.