daklizumab

daklizumab

daklizumab

Název léčiva

Zenapax

Kategorie

ledviny;

Mechanismus účinku

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka. Monoklonální protilátky jsou bílkoviny, které rozpoznávají a váží se na další bílkoviny v těle nazývané antigeny. Daklizumab se váže na antigen, který se nachází na povrchu určitého typu bílých krvinek nazývaných T-lymfocyty. Tímto mechanizmem dochází k potlačení přirozené imunitní odpovědi organizmu, která by jinak mohla vést k odloučení transplantátu.

Podávání

Daklizumab se podává krátkodobě po transplantaci k tzv. indukční léčbě. Používá se vždy v kombinaci s dalšími imunosupresivními léky.

Vedlejší účinky

  • zažívací problémy, jako je průjem, nucení na zvracení a zvracení
  • infekce ran

Dodatečné informace

Informace o užití daklizumabu po

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.