BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCů

BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCů

Typ publikace: Bulletin Transplantace ledvin od žijících dárců

Titul publikace: BULLETIN TRANSPLANTACE LEDVIN ŽIJÍCÍCH DÁRCů

Anotace publikace:

Obsah

  • Rozhovor s MUDr. Drahomírou Fischlovou, primářkou HS Nemocnice Kladno
  • Eva Pokorná: Co si o transplantacích ledvin od žijících dárců myslí a co pro ně dělají nefrologické a transplantační sestry?
  • Je krásné, když váš životní partner považuje váš život za tak
    důležitý, že vám k jeho záchraně daruje část sebe sama

– ledviny;

– Transplantace ledvin žijících dárců – dnes již nezbytná součást transplantační aktivity
– 2003_01
– ledviny;
– Medical Tribune

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.