Plíce

Plíce

Zeptali jste se nás:

Rozhodnutí nemocného pro transplantaci plic je velmi zavažný krok, který zasáhne do života nemocného. Otázka zní, kdy je nejvhodnější doba pro rozhodnutí nemocného podstoupit transplantaci s nemocí CHOPN? Pokud je věk nemocného okolo 55 let není nutné tuto otázku řešit. Ale co když je věk nemocného okolo 40 let, transplantovaná plíce má životnost 10 let max. 15 let. Podstoupit transplantaci s vyhlídkou komplikací a velkým množstvím vedlejších účinků léků se statistickou dobou přežití 10 let – 19% s CHOPN, nebo nepodstopit transplantaci a dále postupovat konzervativní léčbou? Mám tím na mysli, že může vzniknout situace, že pacient se cití subjektivně v pohodě, ale výsledky odborných vyšetření tomu nenasvědčují, pak dojde na situaci, že hodnoty některých vyšetření jsou již za hranicí, kdy by tělo transplantaci zvládlo. Je možné jmenovat několik základních krytérií a hodnot, která jsou limitní pro (ne)zařazení na čekací listinu pro transplantaci, myslím tím, že pacient je jinak celkově zdráv a léčí se jen s CHOPN?

Odpověď:

rozhodnutí o indikaci k transplantaci plic je opravdu zásadní krok, ale tato metoda je nabízena pouze pacientům, kteří splňují indikační kritéria pro tuto metodu a u kterých jsou vyčerpány všechny konzervativní možnosti léčby. Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) představují jednu z nejčastějších indikačních skupin k transplantaci plic. Při zařazení na čekací listinu by měli splňovat tato kriteria: FEV1 < 25% po bronchodilatační terapii Přetrvávající hypoxemie: PaO2 < 55-60 mmHg Hyperkapnie Sekundární plicní hypertenze Klinický průběh: rychlý pokles FEV1, život ohrožující exacerbace Stav každého pacienta je třeba však posoudit zcela individuálně ve specializovaném centru. To, že je pacient jinak zdráv, je naopak pro provedení transplantace ideální, protože tak zásadně klesají rizika možných komplikací a právě tento pacient může z tohoto výkonu velmi profitovat. Pokud pacient je vhodným kadidátem, neměl by s rozhodnutím podstoupit transplantaci váhat, protože jeho stav se bude jen zhoršovat a rizika tak budou stoupat. Jednoznačně Vám doporučuji obrátit s Vaším problémeme ke konzultaci na naše pracoviště – 3. chirurgická klinika FN Motol – Transplantační oddělení – 2 2443 8029, 8031.

Na dotaz odpovídal:

Doc. MUDr. Robert Lischke, PhD

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.